Mål: CO2-terminal på Gismarvik

14.09.2023
Skisse av den planlagte terminalen på Gismarvik Foto: Horisont Energi
Horisont Energi har ristet av seg skuffelsen, og jobber mot å ha en CO2-terminal på Gismarvik klar om fem-seks år.
 
Ved påsketider i år avslo Olje- og energidepartementet Horisont Energis konsesjonssøknad for utbygging av et CO₂-lager i Nordsjøen.

To utlyste lisenser gikk til to andre selskaper.

– Beslutningen fra Olje- og energidepartementet er skuffende for Horisont Energi. Vi har fortsatt stor tro på karbonfangst, transport og lagring, og dette vil fortsatt være en viktig del av vår strategi framover, sa administrerende direktør Bjørgulf Haukelidsæter Eidesen i Horisont Energi den gang.

Gismarvik
Forut for dette hadde Haugaland Næringspark og Horisont Energi AS lansert nyheten om en opsjonsavtale om å legge den landbaserte CO2-terminalen for karbonfangst og lagringsprosjektet Errai til Gismarvik, hvor Haugaland Næringspark har et av landets største industriområder. 

Horisont Energi AS varslet oppstart av planarbeidet for terminal for mottak og mellomlagring av CO2 på Gismarvik, samt tilhørende undersjøisk rørledning for transporten av CO2 til reservoar på havbunnen i Nordsjøen.

Status
Næringsforeningen har spurt adm.dir. Bjørgulf Haukelidsæter Eidesen i Horisont Energi om status for prosjektet nå.

Hva har skjedd etter avslaget på konsesjonssøknaden ved påsketider?

Vi har tatt med oss det tekniske underlaget for CO2 terminalen på Gismarvik og viderefører den som mulig terminal for andre karbonlager i området, både eksisterende og for nye søknader. 

Kunnskapsgrunnlaget og «know-how» tar vi også med oss videre i organisasjonen og i arbeidet med nye og eksisterende lager offshore.

I stedet for å stoppe opp valgte Horisont Energi å satse mer, og vi jobber derfor med å utvikle konseptet for CO2-terminalen og gjøre det større, slik at terminalen kan betjene flere lager og samtidig jobbe med flere lagringsprosjekter/reservoarer offshore fremfor kun ett.

Dermed spres risikoen og vi bygger mer robusthet i kjeden, og skaper et enda bedre grunnlag for Gismarvik CO2 Terminal.

Flere muligheter
Hvilke konkrete prosjekter jobber dere nå mot?

Målet er at CO2-terminalen på Gismarvik skal være klar til å kunne starte opp i 2028. Det avhenger av tilknytning av minst en karbonlagringslisens. Vi jobber med flere muligheter knyttet til offshore lagring, både nye lisenssøknader og muligheter knyttet til behov for terminal for eksisterende lisenser.

Dere satset på en måte alt på ett kort ved den første utlysningen Har dere endret strategi i forhold til framtidige lisenser?

Som nevnt har organisasjonen videreutviklet konseptet for CO2-fangst og lagring, og ser at det er gode muligheter for å være involvert i flere offshore lagringsprosjekter og samtidig utvikle CO2-terminalen som en del av felles infrastruktur for mottak og lagring på Haugalandet. Dette styrker både konseptet for selve CO2-terminalen, men også for verdikjeden for karbonfangst og lagring.

Hvilke andre momenter har betydning for satsingen framover?

Det betyr mye for oss at CO2 fangst og lagring blir en viktig del av nasjonal politikk for å kutte norske klimagassutslipp, sier Bjørgulf Haukelidsæter Eidesen.


Bjørgulf Haukelidsæter Eidesen, Administrerende direktør. Foto: Horisont Energi
 
Energi
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund