Markedet for returpapir har nådd bristepunktet

25.08.2022
Det europeiske markedet for returpapir (RCP) har «møtt veggen», og går en turbulent periode i møte.
Dette melder Geminor i en pressemelding.

– Et prisfall på hele 25 prosent, kombinert med flere andre faktorer, skaper en ny realitet for papirindustrien, mener returpapirekspert i Geminor, Yasser Ismail.

Papirproduksjon og gjenbruk av returpapir er en betydelig virksomhet i Europa. I følge CEPI, den europeiske papirindustriens interesseorganisasjon, nådde den totale papiromsetningen i 2021 hele €95 milliarder, en økning på €13 milliarder fra 2020. Papir- og kartongproduksjonen endte i fjor på 90,6 millioner tonn i Europa, som utgjorde en produksjonskapasitet på litt over 90 prosent.

Også første halvdel av 2022 har gitt en vekst for bransjen – og et resultat som inntil nylig så ut til å være en friskmelding etter COVID for de største aktørene i bransjen.

Plutselig markedsendring
I slutten av juli opplevde markedet likevel en radikal endring. Tegnene på en kommende ubalanse var synlige så tidlig som i mai, men få hadde forventet endringer før i Q4, forklarer Senior Account & Development Manager og papirekspert hos Geminor, Yasser Ismail.

– Noen av verdens største emballasjeprodusenter rapporterer nå om en vesentlig nedgang i etterspørselen etter returpapir. Dette er fordi markedet for emballasjevarer er under press, og begynner å falle. Hver av de store tyske fabrikkene annonserte en RCP-reduksjon i august på 20 000 til 50 000 tonn, eller minst 15 prosent ned fra normalt mottak. I tillegg har flere papirfabrikker fremskyndet eller forlenget sine nødvendige inspeksjons- og revisjonsperioder, sier Ismail.

Prisene faller
Ismail har over 23 års erfaring innen tremasse- og papirindustrien i EU. Han har ikke sett en raskere endring i emballasjemarkedet siden krisene i 2008.

– Den europeiske økonomien står overfor en ekstraordinær situasjon med inflasjon som løper løpsk, krig i Ukraina og langvarige problemer med fraktkapasitet. Dette påvirker naturligvis også papirindustrien, og spesielt to faktorer skaper disse plutselige utfordringene: Et dramatisk fall i det generelle forbruket, og en tredobling av energiprisene, sier Ismail.

For øyeblikket er papirlagrene både for gjenvunnet og nytt papir fulle til randen. Dette har en tydelig effekt på gjeldende RCP-markedspriser.

– Markedsprisrelaterte kontrakter for blandet papir (MIX) og OCC (Old Corrugated Carton) fraksjoner har nylig falt med 30 til 80 EUR per tonn, eller nær 25 prosent fra juli til august, sier Ismail.

Påvirket av gassprisene
En høy prosentandel av det innsamlede returpapiret blir gjenbrukt i emballasjeindustrien, noe som gjør dette følsomt for økonomiske svingninger. Nedgangen i produksjonen av produkter til bil- og luftfartsindustrien alene har resultert i en reduksjon av emballasjeproduksjonen på hele 17 prosent.

I tillegg er kostnadene ved å produsere papirprodukter, som for det meste avhenger av gass- og elektrisitetspriser, i ferd med å nå et nivå hvor fortjenesten forsvinner.

– Det har vært en offentlig debatt siden april om muligheten for energibegrensning for å sikre varme til private husholdninger i vinter. Dette har ført til generell usikkerhet for mange virksomheter, spesielt i Tyskland. Noen fabrikker rapporterer at i tilfelle av statlig rasjonering på gass, kan produksjonen kuttes med så mye som 50 prosent. Dette vil påvirke alle deler av verdikjeden.

– Som en konsekvens av dette kan det bli en utfordring å finne mottakere for bulkvolumer, sier Ismail.

Eksportproblemer
Normalt kan eksport av returpapir bidra til å balansere det europeiske markedet. Av de 50,1 millioner tonn returpapir som ble resirkulert i 2021, ble mer enn 6,9 millioner tonn eksportert ut av Europa. Denne eksporten står nå også overfor utfordringer, forklarer Ismail.

– Det er rapportert om kapasitetsutfordringer rundt containertrafikken til Asia, noe som gjør det vanskelig å eksportere RCP. Dette er en av flere faktorer fører til en midlertidig reduksjon av eksport av emballasjepapir, og dermed en økning av volumene i Europa.

Et forutsigbart marked
Stigende eller fallende returpapirpriser er ikke nødvendigvis et problem i seg selv, men markedsaktørene i alle deler av verdikjeden må nå tilpasse seg en ny virkelighet. Dette gjelder også for eksporten fra Norge, mener Yasser Ismail.

– Vi har nådd bristepunktet, egentlig. Mest sannsynlig vil vi se hyppigere svingninger i RCP-markedene framover, med varierende volum, produksjonskapasitet, etterspørsel og priser. Det viktige nå er å finne mottakere i hele Europa som kan benytte returpapir på en bærekraftig måte, avslutter Senior Account & Development Manager hos Geminor, Yasser Ismail.Om Geminor:
Geminor AS ble opprettet på Karmøy i 2004 og er et internasjonalt gjenvinningsselskap som sørger for material- og energigjenvinning av ulike typer avfall i det Europeiske markedet. Geminor håndterer alt fra refuse-derived fuel (RDF) og solid recovered fuel (SRF) til farlig avfall, avfallstrevirke, papir, papp, plast og annet avfall. Geminor har behandlingsanlegg og kontorer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Storbritannia, Tyskland, Polen, Frankrike og Italia, og sysselsetter over 80 fagpersoner. Selskapet håndterer rundt 1,7 millioner tonn avfall årlig og har kontrakter med rundt 350 avfallsprodusenter og 180 forbrennings- og gjenvinningsanlegg. Geminor har en årlig omsetning på rundt 155 millioner euro.
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund