Midler gir muligheter!

03.07.2023
Glade ansatte feiret med kake, da AOF Vestlandet-Agder ble tildelt midler fra Bransjeprogrammet. Nå kan de tilby fagbrevkurs til bl.a industri- og byggebransjen på Haugalandet
Fra venstre: Rene, Marte Lillenes, Margrethe Vatland, Stine Dalen Danielsen og Siri Lyngholm Helgesen
Nå kan ansatte innenfor bl.a industri- og byggenæringen få gratis fagbrevkurs.
 
Det er fremtidsoptimisme blant lokale bedriftsledere på Haugalandet!  Det går fram av Næringsforeningens ferske medlemsundersøkelse.  

Hele 63 prosent av bedriftene planlegger å ansette nye medarbeidere i løpet av året. Blant bedriftene som ønsker å ansette flere, framheves blant annet behovet for fagarbeidere.  

AOF Vestlandet-Agder mottok nylig midler fra Bransjeprogrammet for å kunne imøtekomme noe av dette behovet – og tilbyr nå gratis fagbrevkurs bl.a til ansatte innenfor industri- og byggenæringen. Kursene er skreddersydd for de som allerede har erfaring i faget og ønsker å få dokumentert sin kompetanse.  

- Vi er stolte av å bli tildelt midler til et mangfold av ulike kurstilbud, uttaler avdelingsleder for kurs og kompetamse i AOF Vestlandet-Agder,  Inger Johanne Bligaard.  Med tildelingen vil AOF Vestlandet-Agder nå kunne tilby opplæring innen Industri- og byggenæringen, avfalls- og gjenvinningsbransjen og maritim sektor sine bransjeprogram allerede fra høsten av. Midlene er øremerket både praksiskandidatopplæring for voksne som skal ta fagbrev, og kortere yrkesrettede kurs.

-Kursene vil bli gjennomført digitalt via Teams, med en fast kursdag i uken fra kl. 17-21. Dette betyr at man kan delta på undervisningen fra hvor som helst, uten å møte opp fysisk i klasserommet,  så her er bare å gripe muligheten til å utvide kompetanse. Haugalandet trenger gode fagarbeidere, sier avdelingsleder for kurs og kompetanse i AOF Vestlandet-Agder, Inger Johanne Bligaard, som oppfordrer interesserte til å ta kontakt og/eller gå inn på AOF Vestlander-Agders sider for å lese mer om tilbudet.
 
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund