Stor tildeling til Geminor

28.05.2021
Ralf Schöpwinkel: - Et viktig steg i retning av sirkulære løsninger for plast.
Den lokale gjenvinningsaktøren Geminor mottar 10,9 millioner kroner fra Innovasjon Norge. Midlene kommer som tilskudd forbindelse med planleggingen av et sorterings- og forbehandlingsanlegg for plastavfall til kjemisk gjenvinning.

-Geminor intensiverer sitt arbeid med avfallsplast til gjenvinning, et område som har fått større fokus etter at selskapet fikk teknologiaktøren Quantafuel med på eiersiden, heter det i en pressemelding fra selskapet.

Med støtte fra Innovasjon Norge starter selskapene nå ett felles prosjekt som skal lede til en investering i forbehandling av avfallsplast ment for kjemisk gjenvinning. 
Som hovedleverandør av ikke-gjenvinnbart plastavfall til Quantafuels kjemiske gjenvinningsanlegg i Danmark, ønsker Geminor å utvikle et forbehandlingsanlegg som tilrettelegger for samling, sortering og behandling av riktig plastkvalitet og sammensetning for kjemisk gjenvinning – såkalt pyrolyse. Prosessen lager kjemiske råvarer av plastavfallet som kan benyttes til produksjon av blant annet nye plastprodukter.

Chief Operating Officer i Geminor, Ralf Schöpwinkel, beskriver prosjektet som et viktig steg i retning av sirkulære løsninger for plast.

– Prosjektet rundt utviklingen av et forbehandlingsanlegg skjer for tiden i vår HUB i svenske Landskrona. Innovasjon Norges tilskudd til forskning på og utvikling av anlegget utgjør 10,9 millioner kroner – som er rundt en fjerdedel av hva et mulig anlegg vil koste. Dette er et viktig tilskudd som muliggjør satsingen vår, sier Chief Operating Officer i Geminor, Ralf Schöpwinkel.

– Når vi bruker kjemiske råstoffer fra avfallsplast til å lage nye produkter, er dette bærekraftig materialgjenvinning på sitt mest effektive. Men sammensetningen av plastavfallet må være optimal for å få høyest mulig utbytte av plasten. Dette forarbeidet vil handle om hvordan vi oppnår optimal sortering og fjerning av blant annet klor, svovel og andre uønskede elementer i den kjemiske prosessen, sier Schöpwinkel.

– Det finnes nok plastavfall å ta av – utfordringen er å sortere og forbehandle på en tids- og kosteffektiv måte, avslutter  han.
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund