Nå er tredje nybygg bestilt!

24.02.2022
Hagland Shipping investerer i 150 millioner i enda ett skip, for å nå målet om grønnere nærskipsfart.
Illustrasjon: Royal Bodewes / Hagland
Hagland Shipping investerer totalt 430 millioner kroner i grønnere nærskipsfart.
Hagland Shipping har inngått kontrakt med Royal Bodewes i Nederland for bygging av ytterligere ett selvlossende bulkskip på 5000 DWT, i tillegg til de to skipene som er under bygging og som ble annonsert i april 2021. Skipene legger opp til nullutslipp i havn og betydelige reduksjoner av utslipp til havs.

Målet for Hagland er å få til en grønnere nærskipsfart ved reduksjon av lokale og globale klimagasser samt reduksjon av støy. Skipet vil erstatte eldre skip som har tradisjonell propulsjonsløsning med et moderne optimalisert skip med plug-in batteri hybrid løsning som tilfredsstiller IMO TIER III. Ved levering av dette skipet vil minimum 50% av Haglands eide flåte være utstyrt med batterihybridteknologi.

Sammenlignet med de eldste skipene i Haglands eksisterende flåte forventes skipene å redusere CO2  utslippet med mer enn 40% og NOx utslippet med 90-95% fra levering. Skipet er sammen med sine søstre også delvis forberedt for nullutslippsteknologi. Skipet forventes levert rundt midten av 2023. De to første skipene vil bli levert hhv. sommeren 2022 og første kvartal 2023. Skipene vil føre NIS flagg. Total investering for dette skipet utgjør ca. NOK 150 millioner. Hagland Shippings nybyggingsprogram har en totalinvestering på ca. NOK 430 Millioner.

Nybygningskontrakten er inngått med basis i støtte fra ENOVA som har vært avgjørende for gjennomføring av prosjektet. Prosjektet har også fått støtte fra flåtefornyelsesprogrammet for nærskipsfarten.

- Vi er stolte over å kunne inngå enda en kontrakt for nybygg med den ypperste miljøteknologien som er kommersielt tilgjengelig. Investeringen i disse nybyggene er et stort skritt fremover for selskapet og vil gjøre Hagland Shippings flåte til den mest miljøvennlige innen vårt segment, uttaler selskapet i en pressemelding. 

Hagland Shipping ble etablert i 1983 og opererer i alt 13 selvlossende skip foruten 3 nybygg, hovedsakelig i Nord-Europa og Baltikum. I 2021 ferdigstilte selskapet ombyggingen av skipet Hagland Captain som verdens første batteri-hybridskip i rederiets segment, i samarbeid med NOAH. Nybyggene som nå er bestilt bygger videre på erfaringene fra dette prosjektet, og vil gå inn i rederiets ordinære fartsområde. Samtidig styrker det rederiets posisjon i markedet for selvlossende bulkskip.
Maritim
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund