Næringslivet inviteres til å bidra med sine meninger

19.01.2023
Medvirkningsmøte - Arealbruk for næringsliv og handel i Haugesund
Onsdag 25. januar inviterer Enhet for byutvikling i Haugesund kommune politikere, administrativ ledelse og private interesser til et offentlig åpent medvirkningsmøte knyttet til nærings- og boligutvikling i Haugesund.

Avdelingsleder plan, Kent G. Dagsland Håkull, forteller at det for tiden pågår arbeid med å revidere arealdelen til kommuneplanen. Målet er å fremme et forslag som skal legges ut til høring i juni 2023.

– De valgene vi gjøre i arealdelen gir i stor grad føringer for hva vi kan bruke arealet til i fremtiden. Ny arealdel vil resultere i endringer og dermed nye føringer for hvor vi kan si ‘ja’ og hvor vi må si ‘nei’, sier Håkull.

I arealdelen fastsettes mye av kommunens muligheter for å kunne nå bærekraftsmålene. Planarbeidet fokuserer denne gangen spesielt på arealbruk knyttet til bolig og næring – for arealene utenfor sentrum.

– Føringene avklart i Sentrumsplanen vedtatt i 2022 er ikke tema, presiserer han.

På møtet er det mulig å bli kjent med rammene for revideringen, kunnskapsgrunnlaget, alternativene, konsekvenser m.v.

– Grepene som gjøres betyr mye for mange. Nå inviterer vi til medvirkningsmøte for å gjøre arbeidet kjent og lage et best mulig dokument for fremtidig arealbruk, avslutter Håkull.

HER kan du melde deg på, og HER kan du se dokumentet ‘Arealbruk for næringsliv og handel i Haugesund. Kunnskapsgrunnlag til revidering av KPA’.

  
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund