Næringslivet trenger treffsikre løsninger nå!

08.09.2022
- Regjeringen har lenge bebudet støtteordninger for næringslivet, men nå må ord følges av handling!, skriver adm.dir. Bernt Jæger i kronikk i H-avis
Ikke ring meg mandag 19. september kl. 12! Da følger jeg spent med på Stortingets ekstraordinære møte om strømkrisen.
Jeg forventer at vi da får konkrete svar på hvordan et utsatt næringsliv skal få hjelp til å klare seg gjennom krisen. Olje- og energiminister Terje Aasland er bedt om en redegjørelse, men det er usikkert hva han har tenkt å melde. Nå holder det ikke med en situasjonsrapport. Vi vet nemlig svært godt hvordan krisen faktisk truer eksistensen til en rekke bedrifter – særlig i vår del av landet.
 
Ikke alle næringer kan kutte i strømforbruket. Mange lever av det. Bakerovnene kan ikke stanses, og industrien kan ikke gå for halv maskin. Den lokalt veldrevne og tradisjonsrike kjølebedriften Permanor er helt avhengig av å holde –25 grader i sine lagre. Dét er selve produktet de leverer. I fjor betalte de hele 3,5 millioner kroner i strøm – nesten tre ganger så mye som året før. Selskaper som Permanor opplever også en sterk konkurransedreining i og med at konkurrentene i nord helt slipper unna ekstrakostnadene på strøm. Konsernsjef i Fatland, Anders Hundseid, krever at regjeringen sørger for like konkurransevilkår over hele landet. Slakteriet hadde i 2020 en strømkostnad på rundt tre millioner kroner, mens den i år trolig vil ende på langt over 100 millioner. Helt hinsides, og ikke rart at NHO Rogaland mener at det ikke lenger lønner seg å produsere i fylket vårt. De frykter at en rekke arbeidsplasser vil gå tapt, om det ikke nå kommer solide støtteordninger som treffer der det trengs.

Regjeringen har lenge bebudet støtteordninger for næringslivet, men nå må ord følges av handling! Jeg håper de har brukt tiden godt, at de er klare til møtet i Stortinget, og at de sammen med våre folkevalgte kan enes om treffsikre løsninger. Vi i Næringsforeningen har tatt dette opp gjentatte ganger med både regjering storting, og understrekt hvor viktig det er at de bebudede støtteordningene treffer på en måte som sikrer at det er de som faktisk trenger dem som får dra nytte av dem. Erfaringene fra pandemien har med all tydelighet vist at det av og til må skjevdeles for at det skal bli rettferdig. Dette er en særegen situasjon som krever særegne løsninger, og strømstøtten må nødvendigvis gjøre forskjell på bransjer og geografi. På Haugalandet er det høy tetthet av næringer som er ekstra utsatt. Jeg forventer at politikerne ser det – og tar hensyn til det. Men jeg er spent.

Bernt Jæger
Adm.dir. Næringsforeningen Haugalandet
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund