Når staten ikke vil, må kommunen trå til.

27.10.2022
-Nå må Tysvær-politikerne vise at de bryr seg om bedriftene i kommunen sin, sier Birger Førre i Tysvær Næringsforum (TNF). 
Birger Førre i Tysvær Næringsforum ber Tysvær-politikerne fordele utbyttet fra Haugaland Kraft til næringslivet.
Haugaland Kraft vil gi kommunene 150 millioner kroner i ekstraordionært utbytte for 2022 på bakgrunn av den ekstraordinære energisituasjonen. Tysvær vil få 11.4 millioner.
-Nå må Tysvær-politikerne vise at de bryr seg om bedriftene i kommunen sin, og bruke av dette utbyttet til å hjelpe utsatte virksomheter, sier Birger Førre i Tysvær Næringsforum (TNF).

Næringsminister Jan Christian Vestre har sagt at vi må akseptere at enkelte bedrifter går konkurs på grunn av høye strømpriser. Han vil ikke love kontantstøtteordninger til bedriftseiere i år.

-Når staten ikke vil, må kommunen trå til. Det er urimelig å akseptere at bedrifter som uforskyldt får mangedoblet strømprisen og havner på kanten av stupet, ikke skal få krisehjelp. Bedrifter som er viktige for lokalsamfunn i en vidstrakt kommune som Tysvær, sier Førre.

Tysvær Næringsforum har gjennomført en spørreundersøkelse hos sine medlemsbedriftene, og den gir klare signaler om at en rekke bedrifter sliter tungt som følge av kraftig kostnadsøkning, spesielt på strøm.Rundt halvparten av de bedriftene som deltar i undersøkelsen venter underskudd eller nullresultat for 2022. I en spesiell situasjon som nå, mener mange bedrifter i kommunen at det må gis ekstraordinær støtte til de som sliter tyngst. For folk flest er det etablert statlige ordninger som gir en forutsigbar strømstøtte, som dekker 90% av alt over 70 øre.
For bedriftene er situasjonen annerledes. TNF ber om at politikerne i Tysvær ser til sine egne bedrifter når de nå skal vurdere hvordan det ekstraordinære utbytte fra Haugaland Kraft skal disponeres.

- Det er nå det gjelder. Disse fem månedene august, september, oktober, november og desember blir virkelig tøffe for mange bedrifter, sier Førre.
TNF vil nå jobbe tett opp mot Tysvær-politikerne og komme med innspill til hvordan en lokal krisehjelp kan organiseres.

-Vi kan ikke se blindt på rettferdighetssprinsippet. Det gis ikke nødhjelp til hele Afrika, men til der katastrofen rammer mest. Vi må lage en ordning som gjør at de som er mest utsatt, får hjelp, Vi kan ikke sitte stille og se på at medlemsbedrifter går konkurs, sier Førre.
Energi
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund