Norges største

01.07.2024
Flere hundre møtte opp for å delta på den offisielle åpningen av Bømlo fiskerihavn i Langevåg. Foto: Helen Daae Frøyseth, Vestland fylkeskommune.
500 meter lang, 43 meter dyp og om lag 750 000 kubikkmeter stein.
Nylig kunne fylkesordfører i Vestland, Jon Askeland, sammen med flere hundre frammøtte, klippe snora på det som er den største moloen i Norge. Det 500 meter lange byggverket er et betydelig havneområde i roligere farvann enn tidligere. Den nye fiskehavna ligger på Langevåg i Søre Bømlo. Området er allerede et etablert industriområde, og med utsprengningen av stein til den nye moloen, er det klargjort ytterligere arealer for næringsvirksomhet.
 

Hovedentreprenøren for utsprengning av steinmassene og fyllingene til moloen har vært Vassbakk & Stol AS. Prosjektleder Øyvind Staupe sier at oppdraget har vært svært spennende, og at samarbeidet med Vestland fylkeskommune har vært godt fra start til slutt.
 

– På grunn av løsmassene på bunnen måtte vi tenke litt alternativt. Vi løste denne utfordringen ved å utføre en forbelastning, hvor vi la et lag på omtrent fem meter med stein på bunnen. Dette fikk ligge i noen måneder slik at tyngden fra steinmassene presset vannet ut av leira, sier Staupe.
 

Staupe forklarer videre at det ikke var mulig å lage en fylling på 43 meters dyp ved å tippe stein rett fra dumper.
 

– Vi brukte derfor en lekter for å fylle opp fra bunnen til minus fem meter ved å tippe steinen fra lekteren. Derfra og opp brukte vi vanlig endetipp, sier han. 

Uttak av stein har skapt et stort, planert industriområde, og fremover vil utvikling av kai og næringsvirksomhet være sentralt. Hovlandshagen Utvikling AS er etablert, med Karmsund Havn og Bømlo kommune som eiere. Både lokalt næringsliv og andre viser stor interesse for videre utvikling, og det er potensial for stor verdiskaping og mange arbeidsplasser. Bømlo kommune er i dag en viktig og stor fiskerikommune, og Bømlo fiskerihavn er en av 19 knutepunkter i Grønn region Vestland.

– Vi er en region med et fantastisk potensial. Vi har naturressursene som fremtidens industri og næring skal bygges på. Sjømatindustrien har størst verdiskaping i Sunnhordland, og vi har et nasjonalt mål om å seksdoble denne verdiskapingen frem mot 2050, sa daglig leder Lars Solberg i Bømlo fiskerihavn AS i sin tale.
 

Det er uttalt intensjon at industriområdet i Langevåg skal utvikles med lokalt næringsliv i førersetet.


– Vi har planer klare for mottak av fisk og fabrikker for videreforedling, der vi utnytter alle deler av fisken. Etter hvert også biogassfabrikk, produksjon av farmasøytiske produkter og til slutt kompostering. Det er planlagt investeringer på halvannen til to milliarder kroner i flere hundre nye, grønne arbeidsplasser. Vi må bygge et attraktivt Sunnhordland som unge voksne ønsker å flytte tilbake til. Søre Bømlo ved Langevåg skal være et slikt attraktivt bo- og arbeidssenter, sa Solberg.

 

 

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund