NTP-forliket: -Gigantisk mageplask

06.06.2024
Fra aksjonen på Stortinget i mai da stemningen fortsatt var god. Fra venstre adm.dir i Næringsforeningen Haugalandet Bernt Jæger, adm.dir i Bergen Næringsråd Monica Mæland og adm.dir i Næringsforeningen Stavanger Harald Minge.
NTP-forliket som kom fra Stortinget hjelper ikke Vestlandet. Tvert imot så forsterkes skjevfordelingen. -Det som vi har døpt "Østlandets transportplan", er blitt enda mer østlandsk, fastslår Bernt Jæger, administrerende direktør i Næringsforeningen Haugalandet.
SV, Høyre, Frp, Venstre, KrF og Rødt ble onsdag enige om flere større samferdselsprosjekter i Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2025 til 2036.

Det er all grunn for Vestlandet og Rogaland å føle seg lurte av fagre løfter. Her er det ingenting om hverken Hordfast eller vintersikker vei over Haukeli, konkluderer Jæger.

-Østlandet hadde allerede vunnet en overlegen seier med regjeringens forslag til Nasjonal transportplan. Med dette forliket i opposisjonen blir seieren knusende!, sier Jæger.

I mai var et samlet næringsliv fra Vestlandet med Næringsforeningen Stavanger, Bergen Næringsråd og Næringsforeningen Haugalandet i spissen, på Stortinget og aksjonerte med tydelig budskap om at Hordfast må inn i NTP igjen. Det var god stemning i møtet med politikerne, men dessverre er ikke det viktigste og mest lønnsomme samferdselsprosjektet i Norge prioritert i NTP-forliket.

Partiene som nå har forhandlet frem forliket er enige om:
  • Ringeriksbanen skal bygges sammen med E16 Skaret – Hønefoss, et prosjekt til cirka 43 milliarder kroner
  • Dobbeltspor mellom Stokke og Sandefjord skal med i første seksårsperiode. Kostnad, cirka 12,3 milliarder kroner
  • De skal bruke mer penger på fylkesveiene, etter en fordelingsnøkkel fra 2010 som Rogaland kommer særdeles dårlig ut av
  • Majorstuen stasjon får 500 millioner kroner i oppstartsmidler
  • Det skal bli økt kapasitet på Ofotbanen
  • De skal starte bygging av ny RV 19 til Moss
  • Og sist men ikke minst, RV 15 Strynefjellet er lagt inn
 

-RV 15 Strynefjellet er en vei som verken er regulert eller planlagt. Det er ikke engang gjort trasévalg. En aner ikke hvor mye dette vil koste, påpeker Jæger.
 

Skjevfordelingen som startet med samferdselsminister Jon-Ivar Nygårds forslag, forsterkes og forverres altså.
 

-Her er det ingenting til resten av landet. Jernbanen rundt det sentrale Østlandet stikker av med alt. Vårt håp om at et forlik i Stortinget med borgerlig side skulle bidra til å utjevne en historisk skjevfordeling, ser ut til å ende i et gigantisk mageplask, fastslår Jæger.
 

-Vi krever nå at de borgerlige partiene i deres alternative NTP, sørger for Hordfast fullfinansieres. Hvis ikke dette kommer, så vil dette være tidenes ran av en hel landsdel.
 

Men selv om de borgerlige skulle prioritere Hordfast, så er problemet nå at de har brukt 43 milliarder på Ringerikebanen, 500 millioner på stasjon på Majorstuen og 12 milliarder på Vestfoldbanen.
 

-Dette er det flertall for. Da hjelper det lite om de borgerlige lover mer, når de ikke får flertallet med seg, sier Jæger.

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund