Ny daglig leder for Imenco AS

01.07.2024
Ingunn Øvereng Iveland, her sammen med eier/styrelder Geir Egil Østebøvik, overtar som ny daglig leder av Imenco AS fra 1. oktober i år.
Ingunn Øvereng Iveland ansatt som ny daglig leder i Imenco.
Tiltredelse i stillingen skjer med virkning fra 1. oktober 2024. Øvereng Iveland har en imponerende akademisk bakgrunn med en mastergrad i matematikk og fysikk fra NTNU, samt en master i ledelse og ulike finansfag fra BI/Insead. Hun har også bred erfaring med styrearbeid i flere selskaper. Øvereng Iveland kommer fra stillingen som leder for strategisk anskaffelse i Knutsen, og har tidligere erfaring som driftssjef (COO) i Scale, samt ledelse av diverse administrative avdelinger i DeepOcean. Hun sitter også i styret til Reach Subsea, og har en bred og variert erfaring fra næringslivet ifølge en pressemelding.

Øvereng Iveland sier hun ser frem til å bli kjent med folkene og organisasjonen både i Grinde og på Voll, og å få kommet ut for å møte selskapets kunder og å høre om deres opplevelser og forventninger. Hun fremhever videre Imencos sterke posisjon i markedet, både nasjonalt og internasjonalt

-Jeg ser at det renommeet som Imenco har bygget opp i markedene som selskapet opererer i, er bygget opp gjennom gode og pålitelige produkter og leveranser. Imenco fremstår som en faglig sterk organisasjon, med ansatte som har spisskompetanse innenfor mange ulike fagfelt. Dette forteller mye om organisasjonens evne til å møte kundenes forventninger og er et fantastisk fundament å ha for å fortsette den lønnsomme veksten som Imenco har hatt over mange år, sier Øvereng Iveland i pressemeldingen.

Øvereng Iveland er også imponert over Imencos produktportefølje og tilstedeværelse i flere markeder innenfor bl.a. olje- og energisektoren, noe som gir selskapet en solid og stabil base.

-Med bakgrunn i dette og den kunnskapen jeg har så langt om Imenco, ser jeg vekstmuligheter i både eksisterende og nye markeder. Jeg ser frem til å sette meg ytterligere inn i Imencos portefølje og organisasjon, og sammen med de ansatte identifisere muligheter for nye vekstområder, sier Øvereng Iveland.

Geir Egil Østebøvik, eier og styreleder i Imenco, er svært fornøyd med ansettelsen av Øvereng Iveland.

-Ingunn har en akademisk utdannelse og en internasjonal yrkeserfaring som er svært aktuell for oss. Jeg er derfor sikker på at hun, sammen med våre dyktige og motiverte ansatte, vil sørge for en fortsatt god utvikling for Imenco, konkluderer Østebøvik.
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund