Ny rammeavtale vil gi mange jobber på Haugalandet

28.04.2022
Tove Tyberø, administrerende direktør i Bilfinger Nordics, og konserndirektør for modifikasjoner og verftstjenester i Aibel, Nils Arne Sølvik.
 
Bilfinger Nordics inngåelse av en kontrakt med Aibel åpner opp for at stillasoperatører kan tilbys jobb på Haugalandet.
Rammeavtalen gjelder alle stillasleveranser - til all aktivitet, på Aibels verft i Haugesund.
Kontrakten vil gjelde fra mai 2022 og gjelder for 6,5 år inkludert 2 opsjonsperioder der hver periode er på 2 år. Kontrakten vil innebære jobb for faste, lokalt ansatte i Haugesund.

-Dette er en viktig kontrakt for Bilfinger som gir grunnlag for videre utvikling og ytterligere vekst på Haugalandet, innenfor både olje- og gass og fornybar-sektoren. Vi ser frem til å utvikle vårt samarbeid med Aibel videre og gleder oss til å bidra til sikker og effektiv gjennomføring av byggeprosjekter på verftet i årene fremover, sier Tove Tyberø som er administrerende direktør i Bilfinger Nordics.

Aibel og verftet i Haugesund som Bilfinger Nordics nå skal levere tjenester til, har over 100 års industrihistorie. Det er i dag et av de største verftene i Norge og spiller en sentral rolle for Aibels leveranser til olje-, gass- og havvindindustriene.

-Vi ser frem til å fortsette vårt gode og nære samarbeid med Bilfinger. Med denne langsiktige avtalen forventer jeg at vi i fellesskap jobber målrettet for gode og effektive leveranser med høye standarder for sikkerhet, sier konserndirektør for Modifikasjoner og verftstjenester i Aibel, Nils Arne Sølvik.

Forventer mer samarbeid

- Bilfinger Nordics har over lang tid hatt et godt og tett samarbeid med Aibel både gjennom direkte leveranser og gjennom løpende rammekontrakter med operatørselskaper både offshore og onshore, forteller Leif Helge Eriksen som er ansvarlig for forretningsutvikling i Bilfinger Nordics.

Eriksen har også en forventning om en økende prosjektaktivitet gjennom kontraktens løpetid.
- I denne kontrakten vil vi fullt ut benytte våre digitale løsninger som Mobile Worker og 3D designverktøy for stillas. Disse verktøyene vil bli sentrale i å gjennomføre kontrakten på en effektiv og sikkermåte, sier han.

Aibels verft i Haugesund leverer i dag konstruksjons- og sammenstillingstjenester i form plattformer og moduler for nesten alle Aibel-prosjektene innen olje, gass og havvind. I tillegg utfører verftet tjenester for oppgradering og vedlikehold av skip, FPSOer (flytende produksjons-, lager- og lossefartøy) og rigger.
 
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund