Ny runde med midler til bedrifter

22.10.2021
Karmøy kommune deler ut 2,6 millioner til kompensasjon for virksomheter som har lidd økonomisk som følge av pandemien.
For 4. gang utlyser Karmøy kommune nå midler til kompensasjon for virksomheter som har lidd økonomisk av pandemien - denne gang er det 2,6 millioner som skal deles ut.

Fristen for å søke er 16. november og kommunen oppfordrer virksomheter som tidligere ikke har fått tildelt midler eller som tidligere har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene kan søke.

-For at mulige søkere skal få lettere tilgang til veiledning, blir det 9. november gjennomført et «søknadsseminar», heter det på nettsidene til Karmøy kommune.

Pengene til denne støtteordningen kommer fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Målet er raskt å kunne avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av smittevernstiltak. Både ekstrakostnader og bortfall av inntekter kan støttes.

Søknad om midler gjør en digitalt via portalen www.regionalforvaltning.no. Der kan en også lese de fullstendige vilkåra for å få støtte. Det går også an å ta kontakt med næringssjef Per Velde i Karmøy kommune.
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund