Nye koronapakker til næringslivet!

14.04.2021
 I disse dager har kommunene fått nye millioner som er ment å være en ekstra hjelp til kommuner med sysselsatte innen overnattings- og serveringsbransjen (Foto:Visit Haugesund/fotograf: Jone Torkelsen) 
10,6 mill kroner til Haugalandet...
Regjeringen tildeler kommunene ytterligere 750 millioner kroner, som skal kompensere bedrifter som er særlig hardt rammet av smitteverntiltak. Nå er fordelingen til kommunene klar.

Dette kommer godt med, for et hardt prøvet næringsliv, ikke minst har overnattings- og serveringsbransjen hatt det krevende, sier Næringssjef i Haugesund kommune Annette Sæther, som skal fordele kr 6.415.000 til bedrifter i sin kommune. 

I første tildelingsrunde ble midlene fordelt etter folketall og til kommuner med snittledighet over 3,9 og med smittenivå 5.  Kommunene i vår region falt utenfor disse kriteriene, og flere tok til orde for at regjerningen burde endre på dette i neste tildelingsrunde. I et møte med Næringsminister Iselin Nybø la også Næringsforeningen ved Bernt Jæger vekt på at støtteordningene i enda større grad bør forankres lokalt for å unngå at lokale bedrifter faller utenom kravene.

Skal sikre viktige arbeidsplasser  
Tildelingen er i denne runden spisset mot kommuner som har mange ansatte innenfor overnatting og servering: – Overnattings- og serveringsbransjen har gjennom et helt år strukket seg til det ytterste for å få hjulene til å gå rundt. Det er en krevende øvelse å tilpasse seg smitteutviklingen, og for mange har det medført uforutsigbare kostnader. Dette er bransjer som allerede driver med små marginer, sier Sæther om tildelingsgrunnlaget. Vi vil jobbe med korte tidsfrister – og kommer tilbake med nødvendig informasjon om søknader så snart dette er mulig.    

Her er oversikten over tildelte beløp: 
 
Haugesund kr 6.415.000
Karmøy kr 2.934.000
Tysvær kr 490.000
Vindafjord kr 335.000
Sveio kr 250.000
Bokn kr 250.000
Utsira kr 250.000

 
Midler til bedriftsintern opplæring
Regjeringen har også tildelt Rogaland Fylke 26, 8 millioner kroner som er øremerket bedrifter med omstillingsbehov.  I fjor fikk totalt 86 bedrifter til sammen litt over 17 millioner kroner fra denne støtteordningen i Rogaland.
Tilskudd til bedriftsintern opplæring skal bidra til å styrke kompetansen til ansatte i bedrifter som har omstillingsbehov, og som på bakgrunn av disse må foreta en vesentlig endring av bedriftens produksjon eller etablere seg på nye markeder. Dette er særlig relevant og viktig i tiden under og etter korona-pandemien. Det er Rogaland fylkeskommune som administrerer disse midlene.  
– Her er det gode muligheter for å bruke en vanskelig tid på å forberede seg på fremtidige markeder og muligheter, sier næringssjef Mette Fossan i Rogaland fylkeskommune.

Fordeles fortløpende
Det kan søkes støtte til å dekke utgifter til kurs, kursmateriell, reiseutgifter, lønnsutgifter til deltakerne, rådgivningstjenester og veiledningstjenester. Støttebeløp vil bli vurdert ut ifra antall ansatte som deltar i opplæringen og med en maksimal sats på 40 000 kroner per ansatt. Tilskudd fordeles fortløpende inntil den økonomiske rammen er bevilget.  
Her kan du lese mer om søknadsprosessen ifm. bedriftsintern opplæring: 
https://www.rogfk.no/vare-tjenester/stotte-stipend-og-priser/okonomisk-stotte-og-stipend/naringsutvikling/bedriftsintern-opplaring-bio/


 
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund