Nye kunder og økt markedsandel i Skudenes & Aakra Sparebank

04.03.2021
Adm. banksjef Alf Inge Flokketvedt
God soliditet og lønnsomhet gir et godt grunnlag for videre vekst og utvikling av banken
Skudenes & Aakra Sparebank økte i 2020 sine markedsandeler.

¾ Vi er glade for å ha kommet oss godt gjennom et spesielt år, både på egne og på kundene våre sine vegne. Skudenes & Aakra Sparebank ønsker å gi personlig service og et godt tilbud på ulike bank- og finanstjenester til lokalsamfunnet, og det er derfor gledelig at tjenestene til banken etterspørres. God soliditet og lønnsomhet gir et godt grunnlag for videre vekst og utvikling av banken, sier administrerende banksjef i Skudenes & Aakra Sparebank, Alf Inge Flokketvedt.

Banken oppnådde et regnskapsmessig resultat på 98,7 millioner kroner i 2020 mot 89,3 millioner kroner i 2019. Hovedforklaringen til økningen i resultatet kan tilskrives endring i bankens regnskapsprinsipper i 2020. Ved at regnskapsstandarden IFRS er innført, vil blant annet verdiutviklingen i produktselskaper synliggjøres løpende i bankens regnskap. Den positive verdiutviklingen i produktselskapene i 2020 bidro med cirka 20 millioner kroner til bankens resultat. Reelt ble dermed lønnsomheten i banken noe svekket i 2020 i forhold til 2019.

Innskuddsveksten for 2020 ble 6,7 prosent mot 6,6 prosent i 2019. Bankens samlede utlånsvekst ble 5,0 prosent i 2020 mot tilsvarende 7,3 prosent for fjoråret. Bankens tap ble 9,9 millioner kroner i 2020 mot 8,7 millioner kroner i 2019.

Bankens samlede forretningskapital var ved utgangen av 2020 på 12,3 milliarder kroner, en økning på 7,7 prosent eller cirka 900 millioner kroner i løpet av året.

3,5 millioner kroner av overskuddet avsettes til bankens lokale gavefond. Styret innstiller at det utbetales 7,00 kr per egenkapitalbevis til egenkapitalbeviseierne. Resten av overskuddet tillegges egenkapitalen og danner grunnlag for videre vekst og utvikling av banken.

Bankens ledelse og styre har gjennom 2020 utarbeidet ny strategi for samfunnsansvar og bærekraft. Det å være en bidragsyter for vekst og utvikling i lokalmiljøet har vært et viktig mål for banken gjennom alle sine snart 150 år. Utarbeidet strategi skal gjøre dette enda tydeligere i årene fremover.

Regnskapet for 2020 ble godkjent av bankens styre 1. mars og børsmeldt 2. mars. Det vil bli endelig behandling av regnskapet i bankens generalforsamling 10. mars. Bankens årsrapport for 2020 er tilgjengelig på bankens nettsider.
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund