Nytt skip til Hagland Shipping

19.06.2023
Bildet viser skipet i det det legger ut på sin første reise på vei ut fra Eemshaven i Nederland
Inngår i rederiets flåte av selvlossende skip
Hagland Shipping fikk i forrige uke levert sitt andre nybygg, Hagland Progress, fra verftet Royal Bodewes i Nederland. Skipet er det andre av en serie på tre nye skip som vil inngå i rederiets flåte av selvlossende skip i nord-europeisk fart.

Overtakelsen av skipet er et ledd i fornyelse av flåten til en grønnere nærskipsfart ved reduksjon av lokale og globale klimagasser. Sammenlignet med eldre skip med tradisjonelle propulsjonsløsninger er nybyggene moderne optimaliserte skip med plug-in batterihybrid løsning som tilfredsstiller IMO Tier III. De reduserer CO2-utslipp med inntil 40% og NOX-utslippet med inntil 90-95 %. Skipene er også forberedt for nullutslipp.

Det første nybygget, Hagland Pioneer, ble levert til rederiet i oktober 2022. Selskapets tredje nybygg forventes levert i slutten av 2023. Alle tre skipene har fått støtte fra Enova for miljødelen av investeringen.

Hagland Shippings flåte av selvlossende bulkskip omfatter blant annet også Hagland Captain som ble bygget om til batterihybrid i 2021. Flåten teller nå syv egeneide skip i tillegg til flere innleide skip. Selskapet er blant de ledende i segmentet fra ca. 3000 til 5000 dwt og transporterer i hovedsak stein og trevirke samt andre bulklaster for europeiske industriselskaper.

Hagland Shipping er del av Hagland-konsernet som omfatter bl.a. skipsmegling, eiendom og økonomitjenester. Rederivirksomheten i konsernet omsatte i 2022 for NOK 469 mill.
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund