Nytt skolebygg på 4 måneder!

13.04.2023
Head of School, Julie Osteig foran det nye skolebygget til Haugesund International School.
- En internasjonal skole er opplagt viktig for oss, sier Rolf Ivar Sørdal i Deepocean
Haugesund International School (HiS) åpnet dørene for de første 18 elevene høsten 2016. De tre første årene leide skolen lokaler på Rossabø skole, og i 2019 bestemte de seg for å flytte til Torvastad for å imøtekomme et stadig voksende elevtall. Her ble det etter hvert kjøp av tomt og to eldre skolebygg.

– Det nyeste av de to byggene var fra 70-tallet og fikk en god renovering med blant annet nye vinduer, ventilasjon og oppgradering av flater, forteller Head of School, Julie Osteig.

– Det eldste bygget, gamle Håland skole, var et flott bygg, men dessverre nedslitt og ikke mulig å istandsette til dagens skolekrav. Ikke for et fornuftig kostnadsnivå, fortsetter hun.

Modulbasert bygg
Nettopp kostnadsnivået var en av grunnene til at valget for nytt bygg falt på modulbygg.

– Vi visste at Tromsø International School bygget nytt skolebygg med moduler, så vi bestemte oss for å undersøke denne muligheten videre. Det viste seg at det både var kostnads- og tidseffektivt, noe som passet vår voksende skole bra, sier Osteig.

Det nye bygget er plassert på en permanent grunnmur. Grunnarbeidet etter at gamleskolen ble revet i mars i fjor ble ferdig i november, og modulene ankom siste uken samme måned.

– De 39 modulene ble satt sammen på bare tre dager. Modulene kommer fiks ferdig med isolasjon, vinduer, gulvbelegg og det meste, så det var fascinerende å følge sammenstillingsprosessen. Komplett ferdigstillelse, inkludert utomhusanlegg med ny plen, tok bare 10 uker, smiler en stolt Osteig.

Hun har selv hatt prosjektlederrollen ved siden av sin ordinære stilling som Head of School.

– Hereid Hus har hatt den faglige prosjektlederrollen og har ordnet med søknader, mens modulene er fra Algeco. Hereid Hus er snart ferdig med byggingen av svalgang og et overbygget, skjermet uteareal som binder de to skolebyggene sammen. Det blir et veldig fint og luftig rom som kan brukes til utendørs klasserom, for eksempel, sier en entusiastisk skoleleder.

Fra 18 til 135 elever
Elevantallet vokser stadig. Bare i fjor kom det 36 nye elever. Generelt finner vi en fin tredeling av elever med to etnisk norske foreldre, elever fra foreldre med forskjellig etnisitet og elever med foreldre som flytter til Norge – og Haugalandet, på grunn av jobbmuligheter. Det at det finnes en internasjonal skole her er ofte utslagsgivende på om de flytter hit.

– Det er opplagt viktig for oss at dette tilbudet finnes her lokalt. Vi er avhengig av å få tak i den riktige kompetansen, og noen ganger er det vanskelig å finne den lokalt eller i Norge. Det at vi har en internasjonal skole i vår region er et element vi tar med i intervjuprosesser med internasjonale søkere, sier Rolf Ivar Sørdal, kommersiell direktør i DeepOcean.

Viktig drahjelp for kompetanse
DeepOcean er bare en av mange bedrifter som har ansatte med barn på HiS. Men mange er kanskje ikke klar over at skolen kan fungere som drahjelp for å få riktig kompetanse til regionen.

– Med det nye bygget har vi økt kapasiteten betydelig. Vi har rom til å vokse og har god nok plass til antallet vi er godkjent for, 190 elever, og vel så det. Og med hele 35 mål tomt har vi også mulighet for å bygge ut og vokse ytterligere dersom det skulle bli behov for det en gang i fremtiden, avslutter Osteig og hinter nok litt til alt det spennende som er på trappene i vår region fremover.

Bildene under viser kommersiell direktør i DeepOcean, Rolf Ivar Sørdal, skolekjøkkenet i nybygget, biblioteket og lekeplassen som ble opparbeidet for en tid tilbake. 

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund