Økende etterspørsel gjør biobrensel til et satsingsområde

29.06.2023
– Med kompetanse innen avfallshåndtering og internasjonal logistikk kan vi nå bidra til å finne nye løsninger for materialer som tidligere ble ansett som for krevende å ta vare på, sier ansvarlig for biofraksjoner i Geminor, Peter Roland, 
Stor etterspørsel etter biobrensel gjør at Geminor nå retter søkelyset mot oppstrømsmarkedet i Europa.
Biobrensel er en fraksjon som består av restmaterialer fra skogbruk, så som tømmer, ryddebark, kvist og annet trevirke som ikke kan benyttes til produkter som byggematerialer eller pulp. Interessen for fraksjonen har økt betydelig den siste tiden, mye på grunn av en generell mangel på avfallstrevirke i markedet.

Peter Roland har det internasjonale ansvaret for biomasse i Geminor, og har over 15 års erfaring innen fagfeltet. Han ser store forandringer i materialstrømmene i Europa for øyeblikket.
– Energikrisen i Europa har skapt et større behov for biobrensel hos EfW-anleggene. Når en stadig større andel av avfallstrevirket går til materialgjenvinning, samtidig som det russiske og belarussiske markedet for trevirke er stengt, oppstår det en vekst i etterspørselen etter biofraksjoner, sier Peter Roland.

Blir et satsingsområde
Nå etablerer Geminor biobrenselfraksjonen som en av sine internasjonale hovedsatsingsområder. Hensikten er å finne ubenyttet restmateriale fra skogbruk som kan behandles til flis eller chips for energigjenvinning. Det vil også være fokus på oppstrømsmarkedet for behandling av trevirke i samarbeid med datterselskapet Bøn Biobrensel, som utfører mobile kverneoperasjoner for biobrensel og avfallstrevirke.

Søkelyset rettes spesielt mot oppstrømsmarkedet for biobrensel i Europa for å møte det økte behovet fra mottakere av biobrensel.
– Behovet er ekstra høyt i skandinaviske land som Danmark og Sverige, der kapasiteten for energigjenvinning er stor både innen fjernvarme og el-produksjon. Men samtidig finnes det også muligheter for materialgjenvinning for denne fraksjonen, så som i kompostbasert jord, sier Roland.
– Med kompetanse innen avfallshåndtering og internasjonal logistikk kan vi nå bidra til å finne nye løsninger for materialer som tidligere ble ansett som for krevende å ta vare på, som ryddebark fra sagbruk og rester fra kompostering, sier Roland.

Mottar ny sertifisering
I april mottok Geminor en «Chain of Custody»-sertifisering fra organisasjonen «Forest Stewardship Council» (FSC). Dette åpner for at selskapet kan håndtere bærekraftige trefraksjoner til det europeiske biomassemarkedet.

Nå mottar Geminor også den svenske sertifiseringen «Hållbarhetsbeskjed», som er en tilsvarende, EU-basert godkjenning som garanterer for levering av bærekraftig biobrensel i Sverige. Begge sertifiseringene hindrer handel av materiale fra sårbar regnskog, og er en forutsetning for å kunne møte kravene i dagens marked.

Kravet til EUs RED II sertifikat («Renewable Energy Directive»), som aktørene må følge, regulerer hvordan handelen foregår og skal sikre fornuftig gjenvinning i markedet.
– Det er delte meninger om forbrenning av trevirke i EU i dag. Vi ønsker å gjøre en forskjell ved å utnytte trevirke som normalt ville gått tapt. Dette gir dessuten gode synergier med våre øvrige aktiviteter innen energigjenvinning, sier Roland.

Selv om mottakerne i hovedsak er de samme for biobrensel som for avfallsbasert brensel, krever håndtering og logistikk en annen tilnærming, forklarer Peter Roland.
– Trevirket vi nå håndterer er et grønnmerket materiale, og har dermed ikke de samme TFS-og logistikkravene som avfall. Samtidig må vi forholde oss til varierende handelsmål som energiinnhold, tonnasjen, eller volum i kubikkmeter.

– Trevirket må dessuten håndteres riktig for at man skal kunne garantere for kvaliteten på sluttproduktet. Derfor blir det også viktig for oss å sikre spesialkompetanse på fagfeltet i organisasjonen framover, avslutter ansvarlig for biofraksjoner i Geminor, Peter Roland.

 
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund