Øker norsk plastgjenvinning med 30 000 tonn i året

04.04.2022
Kjetil Hausken, Geminors landssjef i Norge
Geminor inngår samarbeid med plastgjenvinningsselskapet Quantafuel
Quantafuels sorterings- og behandlingskapasitet, kombinert med Geminors logistikk- og avfallsekspertise, skal føre til en betydelig økning i gjenvinningen av plast i Norge i årene som kommer. Denne uken gikk startskuddet for samarbeidet, som gir Geminor ansvaret for levering av plastavfall til Quantafuels anlegg i Kristiansund.

Ny strøm av plast
Leveranser av plastavfall til Kristiansund er et bærekraftig og praktisk alternativ for avfallsprodusenter i Norge i dag, sier Geminors landssjef i Norge, Kjetil Hausken.

– I praksis utvider vi Quantafuels kapasitet i Kristiansund ved å tilføre logistikktjenester for plast i Norge. Vi skal stå for innsamlingen av inntil 30 000 tonn tilpasset plastavfall fra hele landet, som deretter skal behandles og foredles til råstoff, sier Hausken.

Det kjemiske råstoffet og plastpellets’ene som fremstilles av plastavfallet i Kristiansund skal deretter ut til det norske og internasjonale markedet for produksjon av nye plastprodukter.

– Ved å hente ut mer plastavfall til materialgjenvinning reduserer vi samtidig plastinnholdet i RDF og andre typer brensel til energigjenvinning. Dermed utvikler vi også mer bærekraftige produkter, som er i samsvar med EUs stadig strengere krav til sirkulær økonomi. Samarbeidet med Quantafuel gjør at vi er mer delaktige i verdikjeden, sier Kjetil Hausken.

Etter planen skal Kristiansund-anlegget gjenvinne all avfallsplasten som mottas, forklarer Quantafuels VP Business Development, Håkon Thomas Olsen.

– Plast som ikke kan resirkuleres mekanisk vil bli kjemisk resirkulert ved anleggets avdeling for pyrolyse. Restene av plast som ikke kan benyttes her, blir brensel som går til produksjon av fjernvarme, elektrisitet eller sement, sier Olsen.

Vil bli en ledende oppstrømsaktør i Norge og Norden
Quantafuel’s oppstrømsavdeling og Geminor’s Account Management avdeling møttes nylig i Kristiansund for å videreutvikle og koordinere tjenestene i det norske markedet. Målet er å kunne levere betydelige mengder bærekraftig plastråstoff til en voksende sirkulærøkonomi i Europa.

Sammen har Geminor og Quantafuel et ønske om å bli den ledende oppstrømsaktøren på plast i Norge og Norden, forklarer Hausken.

– Denne avtalen markerer et nytt kapittel i samarbeidet mellom Quantafuel og Geminor. Ambisjonen er å utvide dette partnerskapet, i første rekke til Danmark og andre land i Norden.

Synergieffektene selskapene imellom er tydelige, utdyper Hausken.

– På lengre sikt tror vi at kombinasjonen av Geminors posisjon i avfallsbransjen og vår posisjon innen både kjemisk og mekanisk gjenvinning vil kunne komme kommuner, lokalsamfunn og ikke minst miljøet til gode, avslutter Quantafuels VP Business Development, Håkon Thomas Olsen.

Om Geminor:
Geminor AS ble opprettet på Karmøy i 2004 og er et internasjonalt gjenvinningsselskap som sørger for material- og energigjenvinning av ulike typer avfall i det Europeiske markedet. Geminor håndterer alt fra refuse-derived fuel (RDF) og solid recovered fuel (SRF) til farlig avfall, avfallstrevirke, papir, papp, plast og annet avfall. Geminor har behandlingsanlegg og kontorer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Storbritannia, Tyskland, Polen, Frankrike og Italia, og sysselsetter over 80 fagpersoner. Selskapet håndterte 1,73 millioner tonn avfall i 2021 og har kontrakter med rundt 350 avfallsprodusenter og 180 forbrennings- og gjenvinningsanlegg. Geminor har en årlig omsetning på rundt 155 millioner euro.
 
Om Quantafuel:
Quantafuel AS er et norsk teknologidrevet energiselskap som utvikler, designer og drifter produksjonsanlegg for produksjon av kjemikalier basert på ikke-resirkulerbare avfallsprodukter. I løpet av de siste 11 årene har selskapet utviklet patentert teknologi som omdanner blandet plastavfall til lavkarbon kjemikalier som kan benyttes til ny plastproduksjon.


 
T.v.: Plasten skal gjenvinnes til nye plastprodukter i både inn- og utland. T.h.: Håkon Thomas Olsen, Quantafuel 
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund