Ølen Betong AS overtar betongvarevirksomheten i Heimdal Granitt og Betong AS

26.01.2024
Vi vil etablere oss med en solid posisjon i Trøndelagsregionen, sier daglig leder i Ølen Betong Lars Norekvål.
Etablerer seg med en solid posisjon i markedet for betongvarer.
Ølen Betong AS (ØB) har fra 1. januar 2024 overtatt virksomheten for salg og distribusjon av betongvarer i Heimdal Granitt og Betong AS (HGB).

HGB er en lokal aktør i Trondheim med kjernevirksomhet innen naturstein og hageprodukter, særlig av granitt. HGB har også salg av betongvarer, men har ingen egenproduksjon av dette. ØB og HGB har tidligere hatt et samarbeid hvor ØB har produsert betongvarer og holdt et kommisjonslager for HGB i Trondheim, mens HGB har stått for salg og distribusjon av betongvarer i regionen.

HGB opplever at deres posisjon som grossist og mellomledd i betongvaremarkedet i Midt-Norge har endret seg de senere årene, og at de ikke lenger oppnår tilfredsstillende lønnsomhet. ØB ønsker å satse videre på betongvaremarkedet i Trøndelagsregionen, og har derfor valgt å overta HGB sin virksomhet for salg og distribusjon av betongvarer. De ansatte i betongvarevirksomheten i HGB overtas av ØB som en del av transaksjonen.
 

-Vi har fram til nå hatt et godt samarbeid med HGB, men ser at det er utfordrende for HGB å drive videre som et mellomledd i dette markedet. Siden vi allerede er etablert med en stor lageravdeling i Trondheim er det naturlig for oss å overta denne virksomheten. Virksomheten vil drives som en egen lager- og salgsavdeling i betongvaredivisjonen i Ølen Betong sier daglig leder i Ølen Betong Lars Norekvål.

-På slutten av fjoråret kjøpte vi oss også inn som hovedeier i Gjølme Sementvarefabrikk AS som har en fabrikk for betongvareproduksjon på Gjølme i Orkland Kommune i Trøndelag. Med fabrikken på Gjølme og den solide salgsavdelingen i Trondheim som vi nå overtar fra HGB har vi tro på at man i samarbeid med resten av betongvaredivisjonen vår kan etablere oss med en solid posisjon i markedet for betongvarer i Trøndelagsregionen, sier Norekvål.

 

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund