Østensjø Rederi og Hydrogenious LOHC Technologies satser sammen

02.07.2021
Håvard Framnes, investeringsdirektør i Østensjø-gruppen og styremedlem i Hydrogenious LOHCMaritime AS.
Målet er å utvikle og markedsføre utslippsfrie fremdriftssystem for skipsindustrien...
Hydrogenious LOHC Technologies GmbH og Johannes Østensjø dy AS har etablert fellesforetaket Hydrogenious LOHC Maritime
AS i følge en pressemelding fra selskapene. Målet er å utvikle og markedsføre utslippsfrie fremdriftssystem for skipsindustrien basert på en flytende organisk hydrogenbærer (LOHC) som hydrogenlager. Selskapet forventer å ha det første kommersielle mega watt systemet i operasjon innen 2025. Ved å lagre hydrogen i form av LOHC, vil dette være en trygg og kostnadseffektiv nullutslippsløsning til bruk på skip. Enova støtter utviklingen med kr. 26 millioner.

LOHC er svært godt egnet til å lagre og transportere maritimt hydrogen Liquid Organic Hydrogen Carrier (LOHC) er en organisk olje «ladet med hydrogen». Tysklandsbaserte Hydrogenious LOHC Technology GmbH har utviklet og patentert LOHCteknologien, der hydrogenet er kjemisk bundet til oljen benzyltoluen. En utfordring ved bruk av hydrogen innen shipping er å håndtere sikkerheten. LOHC løser dette, da det hverken er brennbart eller eksplosivt. Dermed kan en lagre og transportere store mengder hydrogen ved normalt trykk og temperatur ved å bruke den allerede eksisterende infrastrukturen for fossilt drivstoff. Oljen kan lades med hydrogen mange hundre ganger og er resirkulerbar. Samtidig er energitettheten i LOHC en fordel, da et fartøy kan lagre 2-3 ganger mer energi sammenlignet med komprimert hydrogen.

«Vår teknologi er svært godt egnet til maritim bruk, og det er optimalt for oss å bruke teknologien ombord på skip. Derfor er vi veldig glade for å ha funnet den ideelle partneren i Østensjø. Østensjø-gruppen, som er godt etablert, ikke bare i Norge, men også internasjonalt, har sett på LOHC som en aktuell teknologi for dekarborisering av skipsfarten en god stund nå», sier dr. Daniel Teichmann, administrerende direktør og grunnlegger av Hydrogenious LOHC Technologies. Østensjø-gruppen ønsker å ta del i energiomstillingen og finne måter å redusere utslippene på.
Av alle potensielle nullutslippsteknologier, anser vi LOHC som den mest lovende. Derfor har vi forberedt alle de seks servicefartøyene som er under bygging i vårt datterselskap, Edda Wind,
for LOHC-basert fremdrift. Sikkerhet er selvfølgelig viktig for oss i disse vurderingene. At oljen, som er «ladet med hydrogen», verken er eksplosiv eller brennbar, og at en kan benytte skipets
eksisterende drivstofftanker og bunkringsprosedyrer, reduserer både risiko og investeringskostnader. Det er sikkert og rimelig for skip som skal bruke hydrogen som drivstoff på denne måten. I tillegg kan vi enkelt lagre nok energi ombord på skipene våre for å operere i normale intervaller på opptil fire uker uten å fylle drivstoff”, sier Håvard Framnes,
investeringsdirektør i Østensjø-gruppen og styremedlem i Hydrogenious LOHCMaritime AS.

Stort markedspotensial for det nye selskapet

Fellesforetaket har en eksklusiv verdensomspennende lisensavtale med Hydrogenious LOHC Technologies for maritim bruk av teknologien. ”Hydrogenious LOHC Maritime AS vil gjøre vår LOHC-teknologi tilgjengelig som løsning for bærekraftig skipsfart, dvs. utvikle, bygge og markedsføre fremdriftssystemer med nullutslipp, samt tilby service og relaterte tjenester”, kommenterer Dr. Daniel Teichmann. ” I Østensjø er vi svært begeistret for dette fellesforetaket og samarbeidet med Hydrogenious LOHC Technologies. Vi tror at teknologien fra fellesforetaket kan være egnet for de fleste
shipping-segmenter, noe som gjør markedspotensialet stort for selskapet”, sier Håvard Framnes.

Mottar støtte fra Enova

Enova har besluttet å støtte utviklingen av en 200 kw pilot av fremdriftssystemet med kr. 26 millioner.
” Vi ser et behov for å utvikle teknologi for bruk av ulike former for nullutslipps energibærere. LOHC vil være et nytt alternativ til komprimert og flytende hydrogen, og de ulike
lagringsformene for hydrogen vil sannsynligvis ha ulike fordeler og bruksområder. LOHCprosjektet vil gi oss verdifull læring som kan bidra til at hydrogen blir et reelt alternativ til fossile
drivstoff “, sier Øyvind Leistad, markedsdirektør i Enova.
Maritim
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund