På skinner!

16.09.2021
Prosjektdirektør Laila Nemeth, sykehusdirektør Olav Klausen, Lars Vestvik og Klaus Johannessen fra Veidekke er alle veldig fornøyde med godt gjennomført prosjekt. Administrerende direktør i Næringsforeningen, Bernt Jæger, gratulerer.
Næringsforeningen gratulerte partene med suksessen
Næringsforeningen ønsket å gjøre litt stas på oppdragsgiver Helse Fonna og totalentreprenør Veidekke for et særdeles godt gjennomført byggetrinn 1 av Haugesund sykehus.

- Prosjektet har egentlig gått litt under radaren i forhold til hva det hadde fortjent, sier administrerende direktør Bernt Jæger, og poengterer hvor utrolig viktig prosjektet har vært for hele regionen og lokalt næringsliv.

Sykehusdiretør Olav Klausen og prosjektdirektør Laila Nemeth fra Helse Fonna ble sammen med prosjektleder Lars Vestvik og anleggsleder Klaus Johannessen fra Veidekke invitert til et lunsjmøte med Næringsforeningen for å motta velfortjent hyllest. Prosjektet er gjennomført på budsjett og ikke minst på tid, til tross for at det dukket opp en pandemi midt i.

- Overleveringsdatoen, 23. august, ble faktisk avtalt så tidlig som 14. mars i 2019, og vi er selvsagt stolte av å ha holdt oss til den, sier Veidekkes prosjektleder for sykehusutbyggingen, Lars Vestvik. 

Byggeprosjektet er det mest kompliserte som har blitt gjennomført i vår region, blant annet på grunn av kritiske funksjoner på sykehuset, strenge krav og ny teknologi. Pandemien skapte litt hodebry innimellom, men alle utfordringer ble løst.

- Vi hadde bestilt teknisk utstyr fra Italia, og det var kritisk å få det installert og laboratoriene oppe og gå 6 måneder før overtagelsesdato på grunn av testperiode. Det så en stund vanskelig ut å få de italienske spesialistene inn i landet for å installere utstyret, men heldigvis gikk det bra, sier en lettet prosjektdirektør, Laila Nemeth. 

Også Veidekke hadde noen utfordringer med innleid personell fra utlandet.

- Det var mest innredningsprosjekter under smittetoppen i fjor høst. Vi løste mye med å hente inn andre enn planlagt innimellom, for å minimere forsinkelser og opprettholde fremdrift, sier anleggsleder for sykehusprosjektet i Veidekke, Klaus Johannessen. 

Sykehusdirektør Olav Klausen forteller om et langt løp før selve byggingen startet, med 10 års planlegging og studieturer for å se på gode og mindre gode eksempler. Han er imidlertid meget fornøyd med hvordan dette prosjektet ble, og skryter av samarbeidet med Veidekke.

- Entrepriseformen har tillatt en slank byggadministrasjon, og den har jo også fungert særdeles godt med Laila i spissen. 

Det har vært overvekt av lokale underleverandører i prosjektet, og nå blir det spennende å følge ombyggingsprosessen av gammel bygningsmasse som de er i gang med, og ikke minst hvem som ender med å få kontrakt på byggetrinn 2 som skal utlyses i ikke altfor fjern fremtid.
 
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund