Pandemien på både godt og vondt

10.09.2021
-Medlemsundersøkelsen viser et sammensatt bilde, sier Bernt Jæger i Næringsforeningen om tallene.
 
Siden utbruddet av Corona-pandemien har Næringsforeningen spurt bedriftene på Haugalandet i hvilken grad de blir påvirket av pandemien. Svarene fra sommerens undersøkelse gir grunnlag for optimisme – og fremdeles litt bekymring.

-Halvannet år inn i pandemien begynner vi å se konturene av hvor sammensatt bildet egentlig er, kommenterer adm. dir i Næringsforeningen, Bernt Jæger om tallene fra den den nye medlemsundersøkelsen.

Hele 29,2% av respondentene svarte at pandemien vil påvirke årsresultatet i 2021 positivt. For Jæger kommer ikke tallene som en stor overraskelse.

-Vi så tidligere i år at pandemien ikke bare har hatt en negativ påvirkning på næringslivet. I januar rapporterte blant annet hele 60% av respondentene at de så for seg å ansette flere i løpet av året. At noen bedrifter har hatt «nytte» av pandemien fikk vi igjen bekreftet i denne undersøkelsen, sier Jæger.

De gode tallene betyr ikke at han ikke ser «skyer i horisonten». Bildet er som sagt sammensatt:

Nærmere 1/3 av respondentene rapporterer om negativ påvirkning: 30,3% svarte at pandemien vil påvirke årsresultatet negativt og 42,7% svarte «verken positivt eller negativt».

Undersøkelsen viser også at de fleste ønsker å delta på «fysiske» møteplasser fremover. Kun 7,8% svarte at de ikke var aktuelt å delta på konferanser fremover, og kun 11,6% svarte at det ikke var aktuelt å delta på øvrige aktiviteter – eksempelvis frokustkurs, nettverksbygging osv.

-Det er positivt. Spesielt med tanke på at vi har en fullpakket aktivitetskalender i høst, sier han

-Nå håper vi bare på at gjenåpningen går etter planen slik at eksempelvis Scandic Maritim får den julebordsesongen de både ønsker seg og fortjener, legger han til.
 

Setter fokus på integrering


Næringsforeningen deltok på en integreringsdebatt på folkebiblioteket. Der kunne Jæger dele ferske tall fra undersøkelsen.
- Næringslivet spiller en viktig integreringsrolle for innvandrere som har fått permanent opphold. Dette er et viktig tema å sette fokus på, sier han.

- Selv om vi har mye å gå på her, melder 29,5% av respondentene at de har en bevisst strategi om å inkludere innvandrere ved faste stillinger, sier han.
Av bedriftene som ikke hadde en bevisst strategi var det tydelig hva som måtte til:

-Det var en tydelig rød tråd i tilbakemeldingene. Det handler om språk og kompetanse, sier Jæger.
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund