Politiet har en melding til deg!

01.02.2023
Seniorrådgiver Felles enhet for forebygging i Sør-Vest politidistrikt, Kyrre Lindanger, håper mange leser skrivet som er rettet mot næringslivet.
Orientering til næringslivet om sikkerhetssituasjonen
Næringsforeningen har blitt bedt om å videreformidle et informasjonsskriv som omhandler sikkerhetssituasjonen vi har i Europa for tiden. Skrivet er ment for næringslivet og inneholder grunnleggende, forebyggende råd og informasjon om trusselbildet, fremgangsmåter for utenlandsk etterretning, digitale angrep m.m..

Seniorrådgiver Felles enhet for forebygging Sør-Vest politidistrikt, Kyrre Lindanger, mener skrivet er nyttig.

– Dette kan bidra til økt sikring og sikkerhet for næringslivet, kanskje spesielt for små og mellomstore bedrifter, sier Lindanger.

HER kan du lese skrivet, som er laget av Oslo politidistrikt.
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund