Proposisjon for Utbygging og finansiering av E134 Røldal-Seljestad lagt frem!

26.01.2024
Oversiktskart for prosjektet E134 Røldal-Seljestad. 
Kilde: Statens vegvesen
-En sann glede at denne proposisjonen endelig kom, sier adm. direktør i Næringsforeningen Bernt Jæger.
I Prop. 44 S legger Samferdselsdepartementet frem proposisjon for Utbygging og finansiering av E134 Røldal–Seljestad i Ullensvang i Vestland, med omtale av bompengefinansiering og forslag til kostnadsramme. Prosjektet er første byggetrinn på strekningen E134 Vågsli–Seljestad, og er et viktig bidrag til en mer vintersikker vei over Haukeli. Det vil og bli bedre trafikktrygghet og fremkomst.

Prosjektet omfatter i hovedsak ny tunnel som vil redusere stigningen vesentlig og korte ned strekningen med omtrent 6 km. Reisetiden blir redusert med om lag 18 minutter for tunge kjøretøy og omtrent 12 minutter for personbiler.

Stortinget har lagt til grunn oppstart av prosjektet i 2025 for Samferdselsdepartementet. Finansieringen av prosjektet E134 Røldal–Seljestad er basert på statlige midler og bompenger.

Prosjektet E134 Seljestad-Røldal har vært inn og ut av Nasjonal Transportplan (NTP) gjentatte ganger. Næringslivet her i regionen har lenge hatt økte utgifter, høyere risiko og mer tidsbruk på grunn av sårt trengt utbedring av hovedveien mellom øst og vest.

-Det er på høy tid at prosjektet nå faktisk skal settes i gang og vi ser frem til første sprengsalve går av en gang i 2025, uttaler en entusiastisk Jæger, og sørger også for å nevne at E134 Bakka-Solheim løftes veldig frem i Næringsforeningens samferdselsarbeid.

Også stortingsprepresnetant Tove Elise Madland (Ap) synes dette er en gledens dag.
-Endelig er proposisjonen på plass, noe vi er veldig glad for. Samtidig er det veldig mye som gjenstår på E134, blant annet strekningen Bakka-Solheim og ikke minst det å få en vintersikker vei over Haukeli. Dette er prosjekter som er svært viktige for næringslivet vårt, sier Madland til Næringsforeningen.

 
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund