Reduserer tilskuddet med 5 millioner kroner

20.10.2023
Rektor Julie Osteig ved Haugesund International School er svært skuffet over regjeringens forslag til budsjett
Regjeringens forslag til statsbudsjett reduserer tilskuddet til alle friskoler og kan få alvorlige konsekvenser for Haugesund International School.
 
Tidligere har todelte skoler, altså skoler som både har barne- og ungdomstrinn, fått kompensert med en tilleggssats for alle elever på barnetrinnet opp til 42 elever og tilsvarende på ungdomstrinnet opp til 42 elever.

I henhold til regjeringens forslag vil det nå kun gis tillegg for de første 42 elevene uavhengig om skolen er todelt eller ikke.

For friskoler med både barne- og ungdomstrinn representerer dette et vesentlig kutt. Haugesund International School blir rammet av dette.

-Dette betyr store utfordringer for oss og andre internasjonale skoler i landet, sier rektor Julie Osteig ved Haugesund International School.
-I verste fall kan det bety kroken på døren for vår skole her på Haugalandet. Vi har bygget opp et godt og ikke minst etterspurt tilbud. Det vil få store konsekvenser for mange dersom vi må legge ned, føyer hun til. 

Viktig for bedriftene 

De internasjonale skolene har som samfunnsoppdrag blant annet å støtte opp om tilbudet av høykompetent arbeidskraft i Norge. En utredning fra Agenda Kaupang i 2022 undersøkte hvorvidt de internasjonale skolene har en betydning for norsk næringsliv, for forskning og akademia, ambassader og internasjonale virksomheter i Norge.
  
Respondentene i denne undersøkelsen sier at den norske skolen ikke er et alternativ for dem på grunn av språk, forskjellig utdanningsløp med mer. Med internasjonale skoler får de en felles læreplan, et undervisningsspråk og en undervisningsmetode som følges av over 5000 internasjonale skoler i 159 land. Dette bidrar til trygghet og kontinuitet i utdanningen for barn av foreldre med en internasjonal karriere. De internasjonale skolene er dessuten ofte nettverksskapende for familiene, og de reduserer språkhindringene for både barn og foreldre. Undersøkelsen indikerer derfor at de internasjonale skolene spiller en viktig rolle i rekrutteringen av arbeidskraft.  

-Det er svært uheldig dersom vår internasjonale skole, som nå er godt innarbeidet med i overkant av 130 elever fra til sammen 26 nasjoner, blir slått bena under. Med elever, foreldre og lærere, representerer skolen hele 51 nasjoner. Fremtidens arbeidstakere kommer fra hele verden, og en internasjonal skole er et konkret virkemiddel for å tiltrekke seg relevant og kompetent arbeidskraft til regionen vår, sier leder i Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland, Sverre Meling jr.

-Skal Haugalandet være en attraktiv bo- og arbeidsregion for internasjonal arbeidskraft, er det viktig at vi legger til rette for det. Vi har spennende og utfordrende jobber å tilby, men vi må ha et internasjonalt utdanningstilbud for barn og ungdom om vi skal tiltrekke oss arbeidskraft utenfra landets grenser, sier administrerende direktør i Næringsforeningen Bernt Jæger.

Mangfold 

Regjeringen har stort fokus på mangfold i samfunnet, men det kan se ut som mangfoldet ikke skal omfatte utenlandsk arbeidskraft og internasjonale skoler i Norge. 
-  Vi mener at regjeringen svekker mangfoldet i det norske samfunnet med kuttforslaget sitt. Det er ikke bra. Haugalandet har et internasjonalt rettet næringsliv og dessuten offentlige institusjoner som for eksempel sjukehus og høgskole. Som mange av bedriftene våre, har også disse et behov for kompetent arbeidskraft utenfra. Derfor håper vi Stortinget i behandlingen av statsbudsjettet vil reversere regjeringens kuttforslag overfor friskolene, sier Synøve Seglem, styreleder i Haugesund International School og viseadministrerende direktør i Knutsen OAS Shipping. 

 
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund