Sauda er selve symbolet på grønn energi!

17.02.2022
I Sauda blir det oppstart for ammoniakkproduksjon i 2027
Foto: Hy2gen
Konsortium planlegger anlegg for ammoniakkproduksjon 
I mars 2021 kom nyheten om at bankstiftelsen Agenda Vestlandet har bidratt med 1,8 millioner kroner til et prosjekt om ammoniakkfabrikk i Sauda, noe som gjorde at Sauda kommune, Saudafallene, Hy2gen Norge AS og New Kaupang kunne starte en mulighetsstudie.

En pressemelding fra Hy2gen, forteller at prosjektet nå konkretiseres. Produksjonsanlegget for grønn ammoniakk, kalt Iverson eFuels AS, vil eies av Hy2gen, Trafigura, et av verdens ledende uavhengige råvarehandelsselskaper og Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), et dansk fondsforvaltningsselskap med fokus på fornybar energiinfrastruktur. Konsortiet planlegger å investere betydelig kapital i produksjons-, lagrings- og fraktanlegget. 

Når det er fullt operativt, forventes anlegget å sysselsette rundt 50 personer og skape ytterligere 100 indirekte arbeidsplasser. Prosjektgruppen har allerede startet ansettelsesprosessen og vil samarbeide med lokale myndigheter for å tiltrekke seg kvalifisert personell.

– Vi mener at dette prosjektet er svært interessant. I tillegg til jobbskaping vil betydelige investeringer strømme inn over mange år. I kraft av Iverson eFuels AS vil Sauda bli satt på kartet når det gjelder energiomstilling. Vi ønsker Iverson eFuels AS lykke til i de neste stegene og ser frem til innvielsen av produksjonsanlegget, uttaler ordfører Asbjørn Birkeland i Sauda i pressemeldingen.

Hy2gen trekker frem tilgjengeligheten til rikelig med grønn energi fra vannkraft, en god havn for eksport, et attraktivt produksjonssted, en lang regional industrihistorie, og fremfor alt en positiv mottakelse fra lokale myndigheter og næringsliv, som årsak til at valget falt på Sauda, stedet de omtaler som selve symbolet på grønn energi.

Fullstendig plan for anlegget skal være klar i 2023, og etter endelig investeringsbeslutning forventes byggestart i første kvartal 2024. Anlegget vil være fullt operativt tidlig i 2027, og i første omgang produsere 600 tonn grønn ammoniakk hver dag, til glede for skipsfarten.
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund