Signerer intensjonsavtale for kontrollsentre og autonome fergeoperasjoner

08.06.2023
Fra venstre: Sveinung Soma, administrerende direktør i Remota AS, Erlend Hovland, teknisk direktør i Norled og Gunvald Mortvedt, administrerende direktør i SEAM.
-Vi er utrolig stolte over å ta del i dette spennende samarbeidet, sier adm. dir i SEAM, Gunvald Mortvedt.
Ferje- og hurtigbåtrederiet Norled, Remota AS og Seam AS har i dag signert en intensjonsavtale (LOI) om å samarbeide om videreutvikling og drift av et kontrollsenter for marine operasjoner og autonome operasjoner av skip. Det kommer frem i en pressemelding fra selskapene.

Remota er et felles foretak etablert av DeepOcean, Solstad Offshore og Østensjø Group, som skal sette fart på bruken av fjernstyrte tjenester for å redusere driftskostnader og utslipp for maritim- og offshorenæringene. SEAM er en ledende leverandør av nullutslippsløsninger til den maritime industrien.
 

Autonome operasjoner


De tre selskapene skal bygge videre på Remotas allerede etablerte kontrollsenter for fjernstyrte marine og halvautonome fartøysoperasjoner, og videreutvikle dette til å inkludere kontroll over helautonome operasjoner.

Gjennom et felles kontrollsentermiljø ønsker partene å dele erfaringer, samarbeide om teknologiske løsninger, fremme standardisering og utnytte tverrfunksjonelle synergier som kommer Norled og deres kunder samt Remota og SEAM til gode.

-Vi har mange fartøyer og kryssinger som vi ønsker å gjøre mer autonome for å øke sikkerheten og effektiviteten for våre passasjerer og vårt mannskap. I 2001 utførte vi vår første pilot for autokryssing og autodokking, og vi starter i år vår tredje pilot. Autonom navigasjon tar teknologien til neste nivå, og vi er glade for å gå sammen med SEAM og Remota for å gjøre det, sier Erlend Hovland, teknologidirektør i Norled.

Norled AS er en av Norges største ferge- og hurtigbåtrederier. Selskapet har over 70 fartøyer og driver ferge- og hurtigbåttjenester fra Oslofjorden til Troms fylke. Norled har investert betydelig i nye typer fartøy og miljøvennlig teknologi, som verdens første elektriske ferge i 2015 og verdens første fartøy som går på flytende hydrogen i 2023.
 

Fjernstyrte maritime operasjoner


-Vi har stor tro på kompetanseoverføring mellom ulike bransjer. Vi har lang erfaring fra fjernstyrte operasjoner fra offshore olje- og gassindustrien. Både teknologien og kompetansen kan overføres til drift av bil- og passasjerferger, men vi trenger en innovativ operatør som Norled for å legge til rette for denne utviklingen. Fordelen er betydelige kostnadsbesparelser og mindre miljøavtrykk fra fartøysdrift, sier Sveinung Soma, administrerende direktør i Remota.

Remota eier og driver avanserte landbaserte Remote Operations Centers (ROC-er), som er nøkkelen til å oppnå enorme utslippsreduksjoner og kostnadsbesparelser for maritim- og offshoreindustriene. I dag driver ROC-ene fjernstyrte operasjoner for undervannsroboter (ROV-er) og ubemannede fartøy (USV-er) for olje- og gassindustrien. Remotas mål har imidlertid alltid vært å utvide tjenestetilbudet til andre bransjer, inkludert å tilby fjernstyrte operasjoner og halvautonome maritime tjenester til eksisterende fartøy. Samarbeidet med Norled og SEAM vil bidra til å fremskynde denne utviklingen.
 

Nullutslippsløsninger


I tillegg til avansert automatisering, leverer SEAM komplette nullutslippsprodukter til en betydelig del av det norske ferjemarkedet.

Forskning og utvikling, samt flere prosjekter knyttet til hydrogen, ammoniakk og andre hybridløsninger for grønnere maritime løsninger, har gjort SEAM ledende innenfor kraftstyring for nye teknologier.

SEAM har lagt ned et stort antall timer og ressurser for å digitalisere og utvikle plattformer med formål om å bli en åpen integrator for bransjen. Som en kraft- og automatiseringsintegrator er det naturlig for SEAM å levere autonome systemer som en del av pakken, og det er viktig å være en del av et fellesskap som trekker i samme retning. SEAMs rolle innenfor dette samarbeidet er å være systemintegrator og teknologileverandør.

– Dette er et veldig spennende og innovativt utviklingsprosjekt, som vil muliggjøre et mulig generasjonsskifte for fartøysdrift. Vi er utrolig stolte over å ta del i dette spennende samarbeidet med Remota og Norled, sier administrerende direktør i SEAM, Gunvald Mortvedt.

Intensjonsavtalen mellom de tre partene ble signert i dag på Nor-Shipping 2023 bransjearrangement på Lillestrøm utenfor Oslo.
 
Teknologi
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund