Skal bygge over hele Haugalandet

22.12.2022
F.v. Jørgen Sletten, Narve Susort, Bjørn Frode Hustoft og Sigmund Langeland.
Saga Bygg kjøper alle aksjene i byggmesterfirmaet Kalstveit & Vik
Sammen danner selskapene nå en betydelig byggaktør på Haugalandet med sine rundt 40 ansatte og ca. 100 millioner kr i årlig omsetning.

Etter oppkjøpet vil både Saga Bygg og Kalstveit & Vik bestå som egne enheter og jobbe som før i sine markeder. Selskapene vil imidlertid ha et mye tettere samarbeid og samkjøre en del på administrativt nivå, som HMS, kvalitetsikring, miljø, sertifiseringer og økonomi, etter oppkjøpet.

Overtakelsen gjør at begge selskapene vil blir styrket og samlet sett bli en betydelig byggaktør på Haugalandet med sine rundt 40 ansatte og ca. 100 millioner kr i årlig omsetning.

Trygger arbeidsplasser
Eiere i Kalstveit & Vik, Bjørn Frode Hustoft og Sigmund Langeland, grunngir salget med et ønske om å komme inn i et større faglig miljø med større muligheter og potensiale for videre vekst.

– Det blir stadig mer utfordrende å være en liten og mellomstor bedrift hva gjelder offentlige krav, HMS, systemer etc. Overtakelsen vil føre til et sterkere Kalstveit & Vik og bidra til å trygge arbeidsplassene til de ansatte både i Kalstveit & Vik as og Saga Bygg as, sier daglig leder i Kalstveit & Vik, Sigmund Langeland.

Behov for flere fagfolk
Jørgen Sletten, daglig leder i Saga Bygg, forteller at byggmesterfirmaet han leder har møtt på de samme utfordringen som Kalstveit & Vik.

– Samtidig er Saga Bygg i god utvikling og vi har behov for flere fagfolk. Med et samarbeid mellom selskapene så vil dette føre til mer fleksibilitet flere store driftsfordeler som vil styrke begge selskapene, sier Sletten.

Tradisjonelt sett har Saga Bygg og Kalstveit & Vik operert i noe forskjellige geografiske markeder. Med oppkjøpet og samarbeidet vil selskapene nå sammen dekke og kunne tilby sine byggtjenester over hele Haugalandet og innover i distriktet
Bygg & Anlegg
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund