Skal revidere regler i Haugesund for krigføring til havs

18.03.2024
Sikkerhet er en stor del av konferansen 16. og 17. april i Haugesund, Høgskulen på Vestlandet.
Foto: KNM Fritjof Nansen/Forsvaret
Får besøk av internasjonale eksperter.
I alle kriger og konflikter finnes det regler og lover de innvolverte skal følge og forholde seg til. 16. og 17. april skal disse juridiske standarder for sjøkrigføring revideres i Haugesund av internasjonale og nasjonale eksperter på temaet. I den forbindelse inviterer Høgskolen på Vestlandet i Haugesund også til en konferansen med ulike former for samfunnssikkerhet som tema.

-Når vi først har internasjonale og nasjonale eksperter på regler når det gjelder krigføring til sjøs til stede i Haugesund var det naturlig for oss å lage en konferanse som belyser temaet sikkerhet på et overordent nivå, sier professor på institutt for maskin- og maritime studium Sigmund Simonsen.
 
Konferansen er åpen for alle som har interesse for samfunnssikkerhet.

-Vi kommer blant annet til å ha fokus på kritisk infrastruktur med et lokalt tilsnitt på denne internasjonale konferansen. Med tanke på hvor utrolig mye kritisk infrastruktur vi har på Haugalandet, er dette et svært viktig tema å belyse. Leveransene fra Gassco til Europa er ett av flere interessante tema vi går dypere inn i. I tillegg kommer Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og rederibransjen og deler sine erfaringer.

Bakteppet for konferansen er nåværende situasjoner som krigen i Ukraina, konflikten i Rødehavet, angrepet på Nord Stream-rørledningene i Østersjøen, og følgende økte tilstedeværelse og beredskap av marinestyrker i farvannet utenfor Haugesund.

Du finner mer informasjon og påmelding her
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund