Som å vinne i Lotto to ganger

19.11.2021
For Norges del kan det være snakk om å vinne i Lotto for andre gang. sier Andries Ferla, leder for «Ocean solutions & technology» i DeepOcean. Her er han i selskapets høyteknologiske operajonssentral på Killingøy.
 
DeepOcean er i ferd med å posisjonere seg for et mulig nytt eventyr: mineralfangst på havbunnen
 
Den belgiskfødte ingeniøren Andries Ferla leder satsingen. Han leder selskapets avdeling for «Ocean solutions & technology».

Ferla forklarer: Norge og Fiji-øyene antas å ha de beste grunnforhold i hele verden for utvinning av mineraler. Foreløpig er man i startfasen hva gjelder kartlegging av forekomstene, men i Norge regner man med at myndighetene kan dele ut letelisenser (slik man gjør i olje- og gassindustrien) om et par år.

-Vi i DeepOcean ønsker å være tidlig ute, og posisjonere oss som en bærekreaftig tjenesteyter i hele havrommet. Vi vil utnytte vår teknologi og kompetanse innenfor marine operasjoner til å kunne drive kartlegging av havbunnen, ta miljøprøver, levere og vedlikeholde utstyr og være en støtte for de selskapene som selv skal stå for selve utvinningen av mineralene, sier Ferla.

Selskapet har allerede deltatt i et testprosjekt på 4000 meters dyp i Stillehavet. Ferla ser et stort framtidig forretningspotensiale på havbunnen.

-Mangelen på mineraler kommer til å øke sterkt når produksjonen av batterier, vindmøller, solcellepanel og andre viktige komponenter til det grønne skiftet virkelig tar av. For Norges del kan det være snakk om å vinne i Lotto for andre gang. Først olje og gass, så mineraler, sier Ferla, som er sterkt opptatt av at utviklingen må skje på en bærekraftig måte.
 

«Gå grønt»


Adm.dir. Olaf Hansen ser denne satsingen som nok et bevis på DeepOceans vilje til å «gå grønt». Hansen mener selskapet han leder, er i front på mange områder. Neste år vil DeepOcean ha fire båter med batterihybrid drift, og det er det ingen konkurrenter som har.

Nylig ble det kjent at DeepOcean går sammen med Aker Solutions og Solstad Offshore om å etablere Windstaller Alliance. Et selskap som skal konkurrere om å levere komplette løsninger for bygg og vedlikehold av vindmøller offshore.

-Vindmarkedet i Norge er umodent, de er kommet mye lengre ute i Europa der det allerede er etablert store vindparker. Vi forventer en enorm utvikling her hjemme, og der skal vi være med. Med Aker Solutions mange verft og ingeniørkompetanse, Solstads erfaring som et av verdens største offshorerederier og DeepOceans kunnskap og kompetanse innen marine operasjoner under vann har vi et lag som kan spille i øverste divisjon, sier Hansen.
 
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund