Sørum Transport og NOAH inngår langsiktig samarbeidsavtale

17.10.2023
Fra venstre Tove Stuhr Sjøblom, adm.dir i NOAHS datterselskap NOAH Solutions, Svein Ove Vetrhus, styreleder i Sørum Transport, daglig leder Jens Stian i Sørum Transport og Anders Lægreid, konsernsjef i NOAH under signeringen av samarbeidsavtalen
FOto: Lene Notø/NOAH
Sørum Transport AS og miljø- og ressursselskapet NOAH AS har inngått en avtale som går til 2030.
«Tiden for å skvise ut den siste krona i transportavtalene er forbi. Det vi gjør nå er å inngå en avtale som sikrer høy kvalitet og hurtigere grønn omstilling gjennom å tenke langsiktig», sier logistikksjef i NOAH Jon Arvid Holmberg.

De to aktørene har funnet sammen i en langsiktig avtale, som de mener er helt unik og vil gi presedens i transportbransjen. Samarbeidsavtalen har en betydelig kontraktsverdi som skal gi partnerne handlingsrom til å investere i materiell og bygge langsiktige, miljøvennlige verdikjeder innen bulktransport. Avtalen skal også utvikles i dialog med andre transportkjøpere, for å sikre best mulige logistikkløsninger, samt gi betydelig bedre miljøprofil og transportøkonomi.

«Denne avtalen gjør at vi kan jobbe langsiktig med å utfordre våre leverandører på bærekraft og omstilling. Dette vil bedre trafikksikkerheten på disse årlige 4,7 millionene kilometerne og over 6 000 vogntoglass som kjøres per år, og bidrar til hyppigere omstillingstakt for hele bransjen,» sier styreleder og eier i Sørum Transport Svein Ove Vetrhus. Han legger til at transportselskapet med dette også ønsker å gjøre konkurrentene sine bedre. Konkret går samarbeidsavtalen ut på et tett og langsiktig samarbeid innenfor HMS, kvalitet, drift og ledelse.

«Med dette samarbeidet tror vi at kvaliteten og servicegraden øker», sier Holmberg i NOAH. Vetrhus i Sørum Transport forteller at selskapet eksempelvis nå samarbeider med Volvo om elektriske kjøretøy og andre utslippsfrie løsninger. Vetrhus bekrefter videre at andre store oppdragsgivere allerede er i dialog med dem om lignende partneravtaler.
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund