SpareBank 1 SR-Bank ForretningsPartner AS og Tveit Regnskap AS fusjoneres

14.03.2024
Jone Tveit (t.v) og Jarle Haugen er sikre på at full fusjon er det rette.
Har vedtatt en plan for full sammenslåing av selskapene.
Dette vil medføre at Tveit Regnskap AS skifter navn til SpareBank 1 SR-Bank ForretningsPartner AS. Selv om selskapene i praksis har drevet som en felles enhet siden 2021, vil full fusjon sette fart på samarbeidet, noe som vil bidra til å opprettholde lokale arbeidsplasser og lokalt næringsliv ifølge en pressemelding.
 

Når selskapene endelig slår seg sammen, rigges det for en slagkraftig aktør i markedet. Regnskapsbransjen er i en omfattende endringsreise, samtidig som utviklingstakten går enda raskere enn før. Ved full sammenslåing i 2024 befester selskapet sin posisjon som en sterk aktør i regnskapsbransjen med 26 lokalkontor og 410 kompetente medarbeidere fordelt langs hele kysten fra Oslo til Bergen.
 

-Tveit Regnskap har siden 1969 bygget opp et sterkt kompetansemiljø innen regnskap og rådgivning. Dette skal vi ta vare på og videreutvikle sammen med alle de gode folkene som jobber hos oss. Særlig er det viktig bygge videre på Tveit sin posisjon og kompetanse innenfor landbruk. Selv om vi i praksis har drevet selskapene som en felles enhet siden 2021, samler vi organisasjonen under ett navn. Dette er naturlig etter sammenslåingen vi har vært gjennom. Det betyr ikke at vi skal være mindre til stede lokalt, tvert imot gjør det at vi samler oss i én organisasjon at vi kan gi enda bedre og tett oppfølging av kundene våre, sier administrerende direktør i SpareBank 1 SR-Bank ForretningsPartner, Atle Håvarstein Nilsen.

 

-For kundene våre, ikke minst på Haugalandet og i Sunnhordland, skal vi levere det samme gode kundetilbudet fra de samme folkene våre som hver dag jobber for at lokalbedriftene skal lykkes. Det er viktig for oss. Vår lokale ledelse på kontorene og alle medarbeiderne vil fortsatt være med videre. Kundene vil ikke oppleve noen forskjell, tvert imot vil de kunne oppleve regnskapsførere og rådgivere som er tett på i hverdagen med tilgang til et større tilbud og nettverk. Vi har siden 2021 hatt fokus på å være ett felles lag som samarbeider om å gi gode kundeopplevelser, nå blir dette enda enklere og skal komme kundene våre til gode, sier Jarle Haugen daglig leder i Tveit Regnskap AS.
 

De lokale bedriftene er viktige for arbeidsplasser og verdiskaping i lokalsamfunnet. Som del av en sparebank vil selskapet stå sammen med kundene i deres hverdag og for deres framtidsplaner, og vil være en alliert for utvikling i lokalsamfunn og kommuner.

 

-Det som har skjedd siden salget til SR-Bank konsernet i 2021 har bekreftet min beslutning om at dette var riktig. Vi har sett over tid at konkurransen i markedet har tilspisset seg. Samtidig har krav til investeringer i teknologi, nye regulatoriske krav og endring av kundebehovet ført til at utviklingstakten går raskere enn før. Gjennom sammenslåingen med SR-Bank ForretningsPartner har Tveit Regnskap fått de finansielle musklene det trenger for å vokse å utvikle seg, noe som også sikrer lokale arbeidsplasser her på Haugalandet og utvikling av lokalt næringsliv videre, sier Jone Tveit.

 

-Jeg er stolt over det vi har klart å bygge opp her på Haugalandet og Sunnhordaland, og jeg er gjennom de siste årene blitt om mulig enda tryggere på at SR-Bank ForretningsPartner var den rette partneren å by opp til dans i 2021. Selv om navnet vårt blir endret, er det de samme Tveit-folkene sammen med gode kollegaer i ForretningsPartner som skal forvalte verdiene videre. Dette gjør meg sikker på at det vi har opparbeidet blir vel ivaretatt og videreutviklet til en enda mer kraftfull aktør med engasjement for kundene og lokalsamfunn, avslutter han.

 

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund