Stabil ledighet også i årets siste måned

22.12.2022
Daglig leder Nav Marked Nord-Rogaland, Elisabeth Lie Nilsen, melder om stabil arbeidsledighet og rekord i utlyste stillinger for året. 
Rekord i utlyste stillinger for året
I Nord-Rogaland så holder ledigheten seg stabil også i desember. I sum holder vi oss på 1,4% i regionen. Men for hver enkelt kommune er det variasjon der noen går litt opp, noen holder seg stabilt og noen går litt ned, melder Nav Marked Nord-Rogaland i en pressemelding.

– Haugesund troner som vanlig øverst på listen vår og der vipper ledigheten seg opp til 1,8% helt ledige arbeidssøkere igjen. Dette er over fylkessnittet for Rogaland og landssnittet som begge er på 1,6% helt ledige arbeidssøkere også i desember, sier leder Nav Marked Nord-Rogaland, Elisabeth Lie Nilsen, og forteller videre;

– Karmøy holder seg fortsatt ett godt stykke bak disse, men stiger til 1,4% helt ledige arbeidssøkere. Vindafjord har ingen bevegelse i tallene og holder seg på 1,1% helt ledige. Sauda og Suldal holder seg begge på 0,9% helt ledige arbeidssøkere og Tysvær har en liten reduksjon, som igjen sender dem ned til 0,9% helt ledige arbeidssøkere. Bokn og Utsira har så lav ledighet at tall ikke oppgis, sier hun. 
 
Sted Helt ledige Tiltak Brutto ledige Andel helt
ledige
Andel tiltak Andel brutto
Haugesund 346 46 392 1,8% 0,2% 2,0%
Rogaland 4081 700 4781 1,6% 0,3% 1,9%
Karmøy 288 56 344 1,4% 0,3% 1,7%
Vindafjord 54 17 71 1,1% 0,4% 1,5%
Sauda 21 * 21 0,9% * 0,9%
Suldal 17 * 17 0,9% * 0,9%
Tysvær 52 25 77 0,9% 0,4% 1,3%
Bokn * * * * * *
Utsira * * * * * *

*antallet er så lavt at det ikke oppgis pga. personvernhensyn
 
I sum så er det 778 helt ledige arbeidssøkere i Nord-Rogaland. Dette er 136 personer mindre enn i desember i fjor.
 
144 arbeidssøkere deltar i arbeidsrettede tiltak i sum i Nord-Rogaland i desember. Det er en nedgang på 11 personer fra november.   
 
Det er 458 arbeidssøkere som er i delvis arbeid i regionen, noe som er samme nivå som i november.  
 
Rekord i utlyste stillinger for året
Rogaland som helhet har en nedgang på 25% med 2239 utlyste stillinger i desember sammenlignet med samme måned i fjor.

– I Nord-Rogaland er nedgangen mindre med bare 12% reduksjon med 648 stillinger. Det er flest utlyste stillinger innenfor Helse, pleie og omsorg (280), Reiseliv og transport (63) og Bygg og Anlegg (59). Det lyses ut flest stillinger i Haugesund (461), så Karmøy (112), Tysvær (50), Vindafjord (13) Suldal (5), Sauda (3), Bokn (3) og Utsira (1). Totalt for året, så har det blitt lyst ut 11.884 stillinger i Nord-Rogaland. Det er hele 1522 flere stillinger enn i 2021, sier Nilsen.
 
Samarbeid om arbeidskraft
Desember er ofte en litt roligere måned i arbeidsmarkedet, og slik ser det ut i år også, skal vi tro Nilsen.

– Det er fortsatt mange arbeidssøkere som kommer i tilgang, men nesten like mange ut igjen. Vi ser en liten økning i permitteringsmengden, men det er små permitteringer og ikke noen av større karakter som er meldt oss til nå. Fortsatt kommer mange av de som melder seg raskt over i arbeid igjen dersom de har kompetanse som er etterspurt, sier hun.

– Variasjonene er fortsatt store mellom bedrifter og bransjer. Noen har godt med oppdrag, mens andre har mer usikre tider. Så det er litt mer uforutsigbarhet enn det har vært på en stund. Vi forventer som alltid noe oppgang i ledighet ved årsskiftet – det er en vanlig sesongvariasjon. Men det er kommet mange gode nyheter om større oppdrag til vår region den siste tiden – så det blir spennende å se utover året hvordan det slår ut i forventningen om at ledigheten kanskje skal stige noe, smiler lederen.
 
Det er likevel mange som melder om mangel på arbeidskraft med riktig kompetanse. Hvis denne mangelen blir for stor så vil det kunne bli en betydelig utfordring for bedriftene.

– Vi anbefaler de som har behov for arbeidskraft å kontakte oss i god tid, slik at vi kan se om vi kan bidra med arbeidskraft i et kvalifiseringssamarbeid eller lignende. Vi er i gang med flere samarbeidsprosjekter med bedrifter som har behov for arbeidskraft, og vi ønsker oss gjerne flere. Men det er også viktig å oppfordre de som har vært ledige litt over tid til å vurdere om de bør ta ekstra utdanning for eksempel. Det er høyere krav til utdanning for de fleste bransjer nå, og flere bør kanskje vurdere å ta ny oppdatert utdanning for å være mer aktuelle på arbeidsmarkedet til de jobbene som faktisk er ledige. Vi ser fremover mot et spennende 2023 for arbeidsmarkedets del, avslutter Nilsen.
Arbeidsmarked
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund