Storbritannias avfallseksport flater ut

30.05.2022
Men Geminor beholder imidlertid sin posisjon og vokser videre i UK
 
Storbritannia er Europas største eksportmarked for RDF (refuse-derived fuel; husholdnings- eller næringsavfall som er sortert og prosessert til et produkt med minimalt innhold av metaller og finstoff) og SRF (solid recovered fuel; fiber og fragmenter fra papir, plast, trevirke og tekstiler - et godt alternativ til fossilt brennstoff ). Ifølge en rapport fra Footprint Services var det for mars måned en reduksjon i eksporten på 40.000 tonn sammenlignet med samme måned i fjor.

– Vi tror eksporten fra de britiske øyene nærmer seg et minimum og snart vil flate ut, sier landssjef i Geminor UK, James Maiden.

Geminor UK har imidlertid ikke merket noe til nedgangen. Ferske tall viser at de opprettholder sin posisjon som den største eksportøren av RDF og SRF, og har en samlet markedsandel på 13,8%.

At eksporten faller skyldes at det indre markedet har vokst raskt og at nye nasjonale mottakere nå tar en større del av avfallsvolumene. Eksporten for mars kan likevel være noe større enn antatt, forklarer Maiden.

– Et mer turbulent marked og mindre eksportvolumer fra Storbritannia fører til at flere baller og lagrer avfallet før kommende vintersesong. Siden eksportvolumer ikke blir registrert i det britiske Miljødirektoratets database før RDF’en faktisk er gjenvunnet, er noen av de eksporterte tonnene fortsatt ikke registrert i statistikken, sier han.

Jobben fremover blir uansett å sikre volumene av riktig kvalitet både for mottakere i Skandinavia og i Storbritannia. Ralf Schöpwinkel, COO i Geminor, forteller at de satser mer på forbrenning i UK selv.

– Vi beholder vår posisjon og vokser videre. Vi får stadig mer arbeid, smiler han fornøyd.

Om Geminor:
Geminor AS ble opprettet på Karmøy i 2004 og er et internasjonalt gjenvinningsselskap som sørger for material- og energigjenvinning av ulike typer avfall i det Europeiske markedet. Geminor håndterer alt fra refuse-derived fuel (RDF) og solid recovered fuel (SRF) til farlig avfall, avfallstrevirke, papir, papp, plast og annet avfall. Geminor har behandlingsanlegg og kontorer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Storbritannia, Tyskland, Polen, Frankrike og Italia, og sysselsetter over 80 fagpersoner. Selskapet håndterer rundt 1,7 millioner tonn avfall årlig og har kontrakter med rundt 350 avfallsprodusenter og 180 forbrennings- og gjenvinningsanlegg. Geminor har en årlig omsetning på rundt 155 millioner euro.

 
Landssjef i Geminor UK, James Maiden
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund