Støtte til sommerjobber

18.05.2021
Elisabeth Lie Nilsen, leder for NAV Marked Nord-Rogaland
Nå kan arbeidsgivere få økonomisk støtte for å ta inn unge arbeidsledige i sommerjobb… 
Mange unge står av ulike årsaker et stykke unna arbeidsmarkedet. Med en sommerjobb, vil de kunne få verdifull jobberfaring og styrke sine muligheter i arbeidslivet. Dersom du som arbeidsgiver kan tilby sommerjobb til unge arbeidsledige, kan du nå få støtte fra NAV.

Sommertid er gjerne forbundet med jobbetid for svært mange ungdommer. I tillegg til å fylle opp bankkontoen, får man også relevant og nyttig kunnskap på erfaringskontoen, i møte med arbeidslivet.   
De fleste av oss har gode minner fra ulike sommerjobber – og svært mange bedrifter har også vært avhengig av gode hoder og flittige hender fra unge og uerfarne arbeidstakere.

Koronapandemien har ført til en bekymringsfull nedgang i bransjer og bedrifter som vanligvis tiltrekker seg midlertidig arbeidskraft. Jobbene blir færre – og de med litt erfaring blir gjerne prioritert. 
Mange unge blir dermed stående uten muligheten for å opparbeide seg erfaring, øke sin kunnskap – og knytte nettverk mot arbeidslivet. Aller vanskeligst er det for dem som hadde utfordringer i arbeidsmarkedet før koronapandemien traff oss.

Nå legger regjeringen opp til at arbeidsgivere kan få økonomisk støtte for å ta inn unge med ekstra utfordringer i sommerjobb.  

Her kan du lese mer om ordningen:  https://arbeidsgiver.nav.no/tiltak/sommerjobb/

 
Arbeidsmarked
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund