Svindel ved rekruttering

25.06.2021
Kyrre Lindanger, næringslivskontakt i Sør-Vest politidistrikt får inn anmeldelser knyttet til svindel ved rekruttering.
Politiet advarer mot ny type svindel.
I følge en pressemelding fra politiet i Sør-Vest politidistrikt, har politiet de siste månedene har mottatt anmeldelser fra flere distrikt. Svindelen er knyttet til bedragerier mot søkere til stillinger hos ulike arbeidsgivere. I følge næringslivskontakt i politiet, Kyrre Lindanger, er metodikken som følger:

 Lederen med ansvar for prosessen lures ved phising til å gi fra seg påloggingsinformasjon til rekrutteringssystemet.
• Aktøren henter personinfo om søkerne.
• Aktøren forbereder et phishingangrep mot de aktuelle søkerne.
• Aktøren sender phishing SMS. I meldingen inviteres søkeren til intervju og bes om å bekrefte intervjuet ved å følge en lenke.
• Dersom de følger lenken tas de til en side som ligner rekrutteringssystemet sin side, hvor de bes om å bekrefte med BankID.
• Dersom de legger inn data i BankID-vinduet (som er falskt) leses informasjonen av aktøren, og brukes til å logge på søkerens konto/bank uten at søkeren ser dette.
• Etter fullført "prosess" får de en bekreftelses-SMS med tidspunktet for intervjuet.
• Søkeren oppdager at penger er borte. Pengene er gjerne overført til en kryptovekslingstjeneste eller tjeneste for overføring til utlandet.

I følge Linanger bør fornæmede gjøre følgende om en er svindlet: 

• Fornærmede må kontakte banken snarest mulig og forklare hva som har skjedd.
• Enten med hjelp av egen bank eller på egenhånd snarest kontakte mottakerbank/eier av kontoen pengene er overført til – hvis mulig.
• Oppfordre til å anmelde forholdet, ta vare på aktuelle melding(er)/SMS slik at dette kan dokumenteres, samt dokumentasjon på eventuell bankoverførsel.

Når det gjelder næringslivet og offentlig forvaltning ber politiet aktørene orientere om at de i stillingsannonser om at de aldri ber om BankID informasjon i søknadsprosessen.

-Eier av rekrutteringssystemet som er benyttet i våre saker jobber også med sikkerhetstiltak for å begrense muligheten fremover – men det finnes mange systemer og dette stopper nok ikke helt opp med det første, sier Lindanger.
 
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland