Tar grep for en grønnere nærskipsfart

09.04.2021
Hagland Shipping bestiller to selvlossende bulskip. Illustrasjon: Hagland Shipping
Hagland Shipping har bestilt to skip med fokus på nullutslipp i havn og betydelige reduksjoner til havs.
Hagland Shipping har inngått kontrakt med Royal Bodewes i Nederland for bygging av to selvlossende bulkskip på 5000 DWT med fokus på nullutslipp i havn og betydelige reduksjoner av utslipp til havs.

-Vi er stolte over å ha nådd en ny milepæl i vårt selskaps historie. Investeringen i disse nybyggene er et stort skritt fremover for selskapet og omlegging til lav og nullutslippsskip innen vårt segment, heter det i en pressemelding.

Målet er å få til en grønnere nærskipsfart ved reduksjon av lokale og globale klimagasser samt reduksjon av støy.

Skipet vil erstatte eldre skip som har tradisjonell propulsjonsløsning med et moderne optimalisert skip med plug-in batteri hybrid løsning som tilfredsstiller IMO TIER III. Sammenlignet med Haglands eksisterende flåte forventes skipene å redusere CO2 utslippet med mer enn 30% og NOx utslippet med 90-95% fra levering.

 

Forberedt for nullutslipp


Skipene er også forberedt for nullutslipp. Skipene vil bli levert hhv 1.og 2. kvartal 2023 og føre NIS flagg. Total investering utgjør samlet ca NOK 280 millioner. Hagland Shipping har i tillegg opsjon på ytterligere 2 skip. Nybygningskontraktene er inngått med basis i betydelig støtte fra ENOVA som har vært avgjørende for gjennomføring av prosjektet.

ENOVA bidrar med totalt 26,8 millioner kroner til de to første skipene. Øvrig finansiering blir en kombinasjon av egenkapital og banklån, og selskapet har i tillegg mottatt tilbud om langsiktig finansiering fra Innovasjon Norge.

De nye skipene representerer starten på en fornyelse av flåten for å nå de ambisiøse klimamålene som shippingindustrien har satt seg. Om Hagland Shipping Hagland Shipping ble etablert i 1983 og opererer i alt 14 selvlossende skip, hovedsakelig i Nord-Europa og Baltikum. Rederiet holder for tiden på med ombygging av det eksisterende skipet Hagland Captain, som vil bli verdens første batteri-hybridskip i rederiets segment, og som skjer i samarbeid med NOAH. Nybyggene som nå er bestilt bygger videre på erfaringene fra dette prosjektet, og vil gå inn i rederiets ordinære fartsområde. Samtidig styrker det rederiets posisjon i markedet for selvlossende bulkskip.
Maritim
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund