Tysvær kommune satser på LEAN

09.09.2022
LEAN-leder Tom Helgesen og personal- og organisasjonssjef Kristin Helle i Tysvær kommune har store forventninger til arbeidet som nå er igangsatt.
Først ut er helse og omsorg-sektoren
Det er en stor satsing, LEAN-arbeidet som nå er igangsatt i Tysvær kommune. Ledelsen har store forventninger til resultatene av satsingen, ikke minst på grunnlag av andre kommuners erfaringer.

– Rådmannens ledergruppe har brukt lang tid på å komme fram til at vi vil satse på LEAN som forbedringsverktøy. LEAN må forankres i ledelsen for å fungere, det utgjør grunnmuren til “huset som skal bygges”, og gir utvilsomt større muligheter for suksess sier personal- og organisasjonssjef Kristin Helle

 Leanprosjektet har også blitt styrket av Tom Helgesen, som er ansatt som LEAN-leder i en to-årig prosjektstilling.

– Vi var heldige at Tom Helgesen tilfeldigvis var på jakt etter fast jobb da vi lyste ut stillingen. Han er en kapasitet på området, skryter Helle.

Norge i miniatyr
- Det er et stort arbeid som ligger foran oss; En kommune er som et Norge i miniatyr. Med 1.300 ansatte, inkludert hel- og deltidsstillinger, er det et enormt spenn i type kompetanse og tjenesteproduksjon, fastslår personal- og organisasjonssjefen.

– Nå tester vi ut konseptet med en pilot i ressurs- og tjenestekontoret, som er sentral i helse- og omsorgsektoren, deretter skal vi bygge på etter hvert.

Tom Helgesen forteller at det skal igangsettes opplæringsprogrammer med et halvt års varighet. Der skal lederne trenes i teori og praksis. Målet er at de igjen skal lære opp kollegaene i sin avdeling.

– Vi kurser 4-6 enheter pr. gang, følger grundig opp og gir støtte. Det etableres også daglig måloppfølging, som blir et viktig verktøy for organisasjonen, sier Helgesen.

Et attraktivt verktøy
Mange i kommunen er ivrige etter å komme i gang, og Helle og Helgesen får stadig spørsmål som «når blir det vår tur?».

–  Gjesdal kommune kan blant annet vise til nedgang i sykefraværet etter å ha innført LEAN, sier Helle, som også forventer ytterligere fordeler som et resultat av arbeidet som nå skal legges ned;

– Ansatte kommer bl.a til å få en større påvirkning på egen arbeidsdag. De får mulighet til å bidra til å utvikle arbeidsmåter og å finne handlingsrom.  Arbeidstaker blir sett og hørt i enda større grad, noe som er viktig for trivsel og arbeidsmiljø, og en gevinst i seg selv, avslutter Kristin Helle.

Om LEAN
Ordet «Lean» er engelsk og betyr slank eller det å gjøre slankere. Man kan si at Lean er en tenkemåte, en filosofi og systemtenkning med fokus på prosesser. Lean kan også brukes som en lederfilosofi. Lean er en kvalitetsforbedringsmetode med ulike verktøy som hjelper til med å effektivisere drift. (ref. www.helsebiblioteket.no)
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund