Under 2% ledighet på hele Haugalandet

01.04.2022
Leder for NAV Marked Nord-Rogaland melder om under 2% helt ledige i alle kommuner på Haugalandet. 
Flere av de større kommunene i sør-fylket ligger fortsatt over 2-tallet
Landssnittet er 2% helt ledige arbeidssøkere, men nå er det under 2% ledighet på hele Haugalandet. Haugesund har igjen god reduksjon i ledigheten og går denne gangen ned under 2 tallet til 1,9% helt ledige. De ligger da likt med fylkessnittet som også er 1,9%, skriver leder NAV Marked Nord-Rogaland, Elisabeth Lie Nilsen i en pressemelding om tallene for mars måned.

Det er god nedgang både på Bokn og Karmøy også, som begge går ned til 1,5% helt ledige arbeidssøkere. I Vindafjord fortsetter nedgangen helt ledige til 1,3%. Suldal har også en liten reduksjon og går ned til 1,1%. Tysvær får igjen god reduksjon i ledigheten og de går nå helt ned til 1,0% helt ledige arbeidssøkere. Også denne måneden er det Sauda med lave 0,5% helt ledige som ligger helt nederst på tabellen i vår region.

 
Sted Helt ledige Tiltak Brutto ledige Andel helt
ledige
Andel tiltak Andel brutto
Haugesund 370 87 457 1,9% 0,5% 2,4%
Rogaland 4853 1321 6174 1,9% 0,5% 2,4%
Bokn 7 * 7 1,5% * 1,5%
Karmøy 314 77 391 1,5% 0,4% 1,9%
Vindafjord 61 14 75 1,3% 0,3% 1,3%
Suldal 21 * 21 1,1% * 1,1%
Tysvær 56 38 94 1,0% 0,7% 1,7%
Sauda 11 11 22 0,5% 0,5% 1,0%
Utsira * * * * * *

*antallet er så lavt at det ikke oppgis pga. personvernhensyn

Antall personer som deltar i tiltak er omtrent likt som forrige måned og er 227 personer.

Antallet delvis ledige synker med 46 personer og det er i sum 618 personer som nå er delvis ledige i Nord-Rogaland.        

Hvis man da ser på helheten med nedgang i både helt og delvis ledige og en liten økning i antall på tiltak, så er ledigheten i sum redusert med 182 personer i Nord-Rogaland.  

Mange utlyste stillinger
Det er stor mengde utlyste stillinger også i mars. Mens økningen i Rogaland i sum er på 2%, så er stigningen i Nord-Rogaland samlet på hele 47% i mars. Det ble i sum lyst ut 1254 stillinger. Det er inne helse, pleie og omsorg (383) det lyses ut flest stillinger også denne måneden. Men også i Serviceyrkene (146), Butikk- og salgsarbeid (116), Reiseliv og transport (110) er det godt med utlyste stillinger. Dette er en tydelig god effekt av gjenåpningen i samfunnet etter at de avsluttet korona-tiltakene rundt omkring. Dermed går også ledigheten godt nedover blant de delvis ledige, og ledigheten blant de unge arbeidssøkerne, som begge er grupper som i stor grad jobber innen de nevnte bransjer.  

Det er flest utlyste stillinger I Haugesund i mars med hele 729 utlyste stillinger. Etter kommer Karmøy med 330 stillinger. I Vindafjord ble det lyst ut 115 stillinger. 70 stillinger lyses ut i Tysvær. Suldal hadde 35 utlyste stillinger, Sauda 21 og Bokn hadde 10. På Utsira var det ikke lyst ut stillinger offentlig i mars.  
 
Urolige og litt uoversiktlige tider
Selv om alle pilene i tall peker i riktig retning også denne måneden, så melder mange bedrifter om urolige og litt uoversiktlige tider. Strømpriser, drivstoffpriser, lange perioder med Covid-restriksjoner og nå krigen i Ukraina påvirker bedrifter i veldig forskjellig grad. Noen merker bare litt til dette, mens andre påvirkes veldig.

Det at mange koronaregler også opphører fra 01.04.22 vil også kunne påvirke en del i noen bedrifter. Dette gjør bildet i arbeidsmarkedet litt mer uoversiktlig den kommende tiden.  Men etterspørselen etter arbeidskraft er nå så høy i Nord-Rogaland, at flere sliter med å få tak på den arbeidskraften de trenger med riktig kompetanse.

- Vi har fortsatt en god del tilgjengelig arbeidskraft selv om ikke alle disse har den samme kompetansen som etterspørres. Men her har vi i NAV flere virkemidler som kan benyttes for å få til en vinn-vinn-situasjon for både bedrift og arbeidssøker. Så bedrifter med behov for arbeidskraft må gjerne ta kontakt med oss for å diskutere samarbeid her, sier Nilsen.
Arbeidsmarked
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund