Valgte iteam!

30.11.2023
iteam med Ullensvang kommune: Bak fra venstre: Anders Oma, Claudio Mentuccia og Arnved Lund (Ullensvang), Thomas Sæterdal (iteam), Arild Ringøy (Ullensvang), John Hinsverk (iteam). Fremre rekke fra venstre: Terje Sæterdal, Fredrik Øvrelid og Frode Løndal (iteam), Øystein Undem og Eva Rekkedal (Ullensvang), Jan-Erik Hauge og Kjetil Hagman (iteam)
iteam blir Ullensvang kommunes IT-leverandør

Etter sammenslåingen av Ullensvang, Odda og Jondal endret IT-behovene i kommunen seg i takt med både størrelse og tjenestebehov. Etter en grundig anbudsprosess ble iteam nylig valgt som IT-leverandør til kommunen.
 

-Vi satt med en utrolig sterk følelse av at iteam hadde forstått hva Ullensvang kommune trenger. Da vi så hva de leverte i anbudsrunden fikk vi inntrykk at dette var en aktør som forstår behovene og kompleksiteten i offentlig sektor, sier virksomhetsleder for digitale tjenester i kommunen, Øystein Undem – og legger til;

-iteam har vist at de forstår det som ligger i kommunal drift. Å drive en kommune skiller seg fra det private. En stor privat virksomhet har kanskje 6-7 applikasjoner. Ullensvang kommune har godt over 100, samt et komplekst tjenestetilbud. Nå har vi fått en leverandør som forstår oss, og som har gode tanker om hvordan vi kan utvikle oss videre, fastslår Undem.

-Gjennom prosjektet og driften skal iteam forenkle og forbedre den digitale plattformen til Ullensvang kommune, redusere totalkostnadene innenfor IKT og bedre brukeropplevelsen for både ansatte og kommunens 10 900 innbyggere, sier Frode Løndal, storkundeansvarlig i nordvest hos iteam.

-For iteam betyr det nye samarbeidet med Ullensvang kommune selvsagt økt omsetning, men kanskje i enda sterkere grad at forretningsmodellen «global it lokalt» fungerer. Vi har allerede flere kommuner i porteføljen, og ser for oss vekst innen dette segmentet, fastslår Løndal.
 

-Avtalen trer i kraft i desember, går over tre år og har en kontraktsverdi på om lag 20 millioner kroner, sier Regiondirektør Stian Lauknes i en kommentar til Næringsforeningen.

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund