Vassbakk & Stol med stor kontrakt på Rogfast

12.12.2022
Administrerende direktør i Vassbakk & Stol, Inge Jan Thorsen og produksjonssjef Rogfast, Stian Nilsen.
Mandag ble Norges største veiutbyggingskontrakt signert på E39 Rogfast. Vassbakk & Stol deltar med en stor andel i prosjektet.
Kontrakten på byggingen av nordre del av Boknafjordtunnelen ble mandag signert av Skanska og Statens Vegvesen. Kontraktsverdien er på rett under 5 milliarder kroner, noe som gjør den til Norges største veiutbyggingskontrakt noensinne.

Vassbakk & Stol eies av Skanska og det Karmøy-baserte selskapet vil få en helt sentral rolle i gjennomføringen av prosjektet.

– Vassbakk & Stol er en integrert del av prosjektorganisasjonen til Skanska og mange lokale ansatte vil bidra både i prosjektets organisasjon og produksjon. Vår andel av prosjektet utgjør om lag 1,5 milliarder kroner og dette volumet gir oss god forutsigbarhet og trygghet i årene som kommer, forteller Inge Jan Thorsen, administrerende direktør i Vassbakk & Stol, som selvsagt er ekstra glad for å få bidra i et så viktig lokalt prosjekt.

– Vi har ventet på denne veien i en årrekke og jeg er virkelig stolt over at vi skal være med å realisere et så komplekst og spennende prosjekt i vår egen bakgård, sier han.

E39 Rogfast er delt opp i flere entrepriser, og kontrakten Skanska har signert er knyttet til byggingen av nordre del av den totalt 26,7 km lange undersjøiske tunnelen mellom Randaberg i sør og Bokn i nord. Skanska skal bygge en toløps-tunnel fra Bokn i nord og halvveis mot Kvitsøy, totalt 18,5 km med tunnel. I tillegg skal de bygge to kilometer med vei i dagen.

Ståle Rød, konsernsjef i Skanska Norge er svært glad for å få være med å realisere dette viktige samferdselsprosjektet.

– Dette er et prosjekt som vil påvirke hele regionen og gjøre hverdagen lettere for veldig mange. Prosjektet ligger også midt i kjerneområdet til vårt spesialistselskap Vassbakk & Stol, og det at vi i Skanska kan samle våre felles ressurser og gjennomføre et slikt stort og komplisert anlegg i et område hvor så mange av våre ansatte bor og jobber til daglig gir prosjektet en ekstra dimensjon, sier Rød. 

Prosjektet gjennomføres som en utførelsesentreprise og Skanska vant jobben etter en konkurranse med forhandlinger. Det blir oppstart bygging i løpet av første kvartal 2023 og prosjektet skal overleveres i løpet av tredje kvartal 2029.

Prosjektet vil ha en jevn høy bemanning og i snitt vil ca 150 ansatte være tilknyttet prosjektet. Opp mot halvparten av bemanningen i prosjektet vil ha lokal tilknytning.

Vassbakk & Stol vil få ansvar for bygging av dagsone, veg og grøfter i tunnel samt stå for all transport av tunnelmasser fra mellomlager i tunnel.

Tunnelarbeidene vil bli gjennomført av Skanskas anleggsregion Samferdsel og Energi. Skanskas anleggsregion Industri, Bro og Marine vil ha ansvar for alle konstruksjoner og marine arbeider. Skanskas heleide spesialistselskap Entreprenørservice vil levere alt av sprøytebetong i tunnel og spesialistselskapet UCO, gjennom avdelingen i Stavanger, vil levere alt av riggtjenester.
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund