Veidekke Entreprenør AS innstilt til byggingen av Haraldsvang Skole

10.06.2022
Regiondirektør i Veidekke, Are Westbye, er fornøyd med innstillingen.
-Vi er kjempeglade for å være innstilt, sier regiondirektør Are Westbye.
Kommunedirektøren har besluttet å tildele kontrakt om bygging av Haraldsvang Skole til Veidekke Entreprenør AS.

-Vi må selvfølgelig vente til alle formaliteter er avklart, men vi har ingen tro på at dette ikke blir en jobb for veidekke. Vi er kjempeglade for å være innstilt, sier Westbye.

Kontrakten innebærer oppføringen av Haraldsvang Skole og flerbrukshaller. Ifølge Westbye vil det på topp være 70-100 personer i arbeid på byggeprosjektet. Skolebygget sertifiseres etter BREEAM-Nor Excellent.

- I denne vurderingen er det lagt vekt på at Veidekkes løsningsforslag har den beste arealdisponeringen i prosjektområdet, med best plassering av funksjoner og beste forbindelser i området. Det er vurdert at Veidekkes løsningsforslag gir en ryddig og avklart situasjon, som bidrar til å reparere eksisterende utfordringer ved bruken av området, og at løsningsforslaget på en svært god måte trekker naturomgivelser inn i området. Løsningsforslaget gir gode forbindelser for gående og syklister, der biltrafikk trekkes unna. Plangrepet vurderes til å være fleksibelt og robust, med en svært god fremtidig situasjon med en åpen felles fritidspark etter riving av Haraldshallen, heter det i begrunnelsen fra kommunedirektøren.

Det er satt av 479 millioner kroner til gjennomføring av prosjektet. 385 millioner er satt av til ny ungdsommskole og 94 millioner kroner til dobbel flerbrukshall. Tilbudet fra Veidekke medfører at budsjettrammen økes med 150 millioner kroner for å realisere prosjektet. I tildelingsbeslutningen tar kommunedirektøren forbehold om at det oppnås politisk godkjenning og vedtak om økte budsjettrammer til prosjektet.

-I tillegg til økt budsjettramme må kommunen ta høyde for lønns- og prisstigning (LPS) i gjennomføringen av prosjektet. Leverandørmarkedet er nå usikkert, blant annet som følge av krigen i Ukraina og sanksjoner mot Russland. Dette gjør at Haugesund Kommune må forvente en høyere LPS enn det som har vært tilfelle de senere år. Kommunedirektøren foreslår at rammene til LPS innarbeides i forbindelse med budsjettbehandlingen hvert år, slik at usikkerheten knyttet til dette forholdet reduseres, skriver kommunedirektør Ole Bernt Thorbjørnsen i sin innstilling til formannskapet.
 
Bygg & Anlegg
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund