Verdiskaper

16.11.2022
Assisterende havnedirektør Tine Osmundsen presenterte resultatene fra ringvirkningsanalysen som nylig ble gjennomført
Karmsund Havn sysselsetter over 4400
Karmsund Havn gir arbeid til 4400 personer, viser ringvirkningsanalysen Karmsund Havn nylig presenterte. Dette utgjør rundt 14% av den totale sysselsettingen i eierkommunene.

Formålet med analysen er å definere og vurdere de økonomiske ringvirkningene næringsaktivitetene på Karmsund Havn skaper for regionen. Ringvirkningsanalysen ble gjennomført for første gang i 2018 – og på ny  i 2022.

Hovedkonklusjonene i analysen fra GEMBA Seafood Consulting A/S, som er basert på data fra nærmere 80 selskaper ved Karmsund havn og 10 dybdeintervjuer med de viktigste aktørene  viser følgende:
 
  2018 2022 Utvikling
Sysselsetting (private årsverk)
3079

  4402

43%
Omsetning (mill NOK) 7080 10845 53%
Verdiskapning (mill NOK) 2463   3673 49%
Skatteinntekster   320     477 49%

Sysselsetting
Den totale sysselsettingen i eierkommunene ligger på 42 749 årsverk, der 30 431 årsverk er privat sysselsetting.

Dette betyr at de 4 402 årsverkene fra havneaktivitetene utgjør omtrent 14% av den totale private sysselsettingen i kommunene. I 2018 var dette tallet 10%. Dette kan tyde på at økningen i sysselsetting tilknyttet Karmsund Havn, er høyere enn den generelle økte sysselsettingen.

Omsetning
Den totale omsetningen fra næringsaktiviteter på Karmsund Havn i 2022 utgjorde 10 845 millioner NOK, en økning på 3 765 millioner (53%). I samme periode økte Karmsund Havn IKS sin omsetning med 35,6 millioner.

-Dersom vi antar en sammenheng mellom økt aktivitet i tilknyttede selskaper (ringvirkninger) og økt aktivitet i Karmsund Havn, betyr dette at for hver million Karmsund Havns omsetning har økt med, representerer det omsetningsøkning på 106 millioner i ringvirkninger, sier assisterende havnedirektør Tine Osmundsen

Utvikling
-Et sterkt fokus på videreutvikling av infrastruktur og arealer er bakgrunn for den markante økningen i ringvirkninger. Det viser at våre eiere er opptatt av å tilrettelegge for næringsutvikling i hele regionen, og ser på Karmsund Havn som et viktig verktøy i denne sammenheng, fastslår Osmundsen.     


 
Maritim
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund