Videreutvikler suksessformelen

21.11.2022
Fra venstre: Thomas M. Endresen, Runar Jacobsen, Sigve Eriksen og Jørgen Falnes i Vibrand Fondene.
Når endringene trer i kraft, står Vibrand Fondene klar med nytt fond
Vibrand Fondene kan glede seg over gode tall. Nylig kunne Finansavisen skrive at selskapet har knust Oslo Børs’ fondsindeks de seneste årene med god margin. Avdelingsleder i Haugesund, Sigve Eriksen, deler gjerne formelen bak suksessen.

- Fondene våre kjennetegnes av at vi har erfarne forvaltere som investerer i solide selskaper som vi kjenner godt, med god inntjening i dag. Videre identifiserer vi ulike sektorer/bransjer som vi mener blir vinnere i fremtiden basert på vårt markedssyn. Resultatene taler for seg selv, selv i et urolig marked er alle våre fond i pluss i år, sier han.

Ifølge Eriksen har fondet Vibrand Norden høyest avkastning i sin klasse - Med ca 50% avkastning siste 3 år.
 

Oppretter nytt fond


Nå skal selskapet videreføre samme metodikk når de oppretter et «grønnere» fond: Vibrand Bærekraft.

- Vi skal investere i etablerte selskaper som vi kjenner godt fra nåværende forvaltning, som vil øke markedsandelen og inntjeningskapasiteten gjennom produktforbedringer og strategiendringer i henhold til FNs bærekraftsmål, forklarer han.
EU øker nå kravene til rapportering på bærekraft, etter planen med virkning for 2023-rapporten. Her ser den erfarne forvalteren muligheter for seg og sine kunder.

-Når Vibrand Bærekraft kjøper seg inn i disse selskapene, er mye av kostnadene for å imøtekomme disse kravene tatt, og vi vil dermed få den bedrede fremtidige inntjeningskapasiteten gratis, fordi eksisterende aksjonærer har tatt regningen, forklarer han.
 

Vektlegger omstillingsevne over dagens utslippsnivå


Vibrand Fondene har identifisert 25 selskaper som de har valgt å investere i. Han gir oss et eksempel:

-Volvo har elektrifisert store deler av bilparken sin og de nye lastebilene er intet unntak. I tillegg kan Volvo kjøpe aluminium lokalt av Norsk Hydro og fossilfritt stål fra svenske SSAB når dette også vil påvirke Volvos totale utslipp. Alt kjøpes i Skandinavia og en slipper store utslipp tilknyttet transport fra for eksempel fra Asia, sier han.

Selskapet har med andre ord investert for å utvikle seg i en mer bærekraftig retning.

-Vi mener at Volvo i stor grad prises på dagens drift. Økende etterspørsel som følge av at de tilbyr grønne alternativer for tungtransport vil øke markedsandelen. Høyere markedsandel vil igjen lede til at selskapet kan opprettholde konkurransefortrinnet på pris som sikrer gode fremtidige marginer. Store deler av kostnaden relatert til teknologiutvikling er allerede tatt og således får Vibrand Bærekraft den forbedrede inntjeningskapasiteten «gratis».

Eriksen understreker at hensikten med fondet er å dra nytte av den omstillingsprosessen vi står ovenfor.

-Med økende politiske insentiver og god omstillingsevne fra flere store solide selskaper, har vi satt opp den strategien forvaltningsteamet ser størst potensiale for, sier han.

-Vibrand Bærekraft legger større vekt på omstillingsevnen til selskapene, fremfor dagens utslippsnivå. Ettersom fondet ikke utelukkende søker lavest mulig miljøpåvirkning til enhver tid, men heller økt fremtidig inntjeningskapasitet har vi valgt å kategorisere fondet etter Artikkel 8 i EUs Sustainable Finance Disclosures Regulation (SFDR), sier Eriksen.

EUs offentliggjøringsforordning SFDR trådte i kraft 10. mars 2021 og krever at fondsselskaper klassifiserer fondene sine i en av tre kategorier: artikkel 6, artikkel 8 eller artikkel 9. Fond kategorisert etter artikkel 8 investerer i selskaper som fremmer miljømessige eller sosiale egenskaper, men har ikke bærekraft som et overordnet mål. Artikkel 9-fond sine investeringer kategoriseres som bærekraftige.
Finans
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund