Westcon legger bak seg et tøft driftsmessig 2023

10.07.2024
Uavhengig av konjunkturer og markedsutvikling har vi gjennom flere år investert mye i å tiltrekke oss, og holde på kompetanse. Denne langsiktige tilnærmingen ser vi resultater av i et utfordrende fjorår, sier Sørhaug. 
Pandemien fortsatte å skape utfordringer med redusert aktivitet for Westcon Group i 2023. I tillegg har pågående kriger og konflikter påvirket aktiviteten til selskapene og forstyrret forsyningskjeden.
 
Dette er faktorer som har ført til forsinkelser i flere av nåværende og fremtidige prosjekter. Til tross for disse utfordringene, økte omsetningen noe sammenlignet med året før. Driftsresultatet forbedret seg til 26 millioner kroner i 2023, opp fra 22 millioner kroner i 2022.
  
Omsetningen i konsernet endte på 2,7 milliarder kroner i 2023, mot 2,6 milliarder kroner i 2022.

-Grunnet krigen i Ukraina og konflikten Israel-Palestina har 2023 vært et spesielt år. I en global sammenheng har det utløst stor usikkerhet på tilgangen av råmaterialer og prisnivåene på disse. Dette har igjennom året ført til noe redusert aktivitet for våre selskaper samt at det har medført forstyrrelser i forsyningskjeden som igjen har ført til forsinkelser for flere av våre pågående og fremtidige prosjekter, sier Jarle Sørhaug, daglig leder i Westcon Group. 

Westcon, som har hovedkontor i Ølensvåg, har i mange år vært en av de største arbeidsgiverne på Haugalandet. Konsernet sysselsatte 840 årsverk i 2023. 

-Uavhengig av konjunkturer og markedsutvikling har vi gjennom flere år investert mye i å tiltrekke oss, og holde på, kompetanse, i tillegg til å utvikle ny kompetanse gjennom eksempelvis lærlingordninger. Denne langsiktige tilnærmingen ser vi resultater av i et utfordrende fjorår, fastslår Sørhaug.

2023 gir konsernet et lite driftsoverskudd på 26 millioner, etter finansposter havner resultater på 14 mill. i overskudd.
 
4 av de største selskapene i konsernet og deres resultater for 2023:
  • Westcon Yards: Driftsinntektene på 1,9 milliarder kroner og årsresultatet på underskudd 2,2 millioner 2023.
  • Westcon Power & Automation (WPA): Driftsinntekter på 229 millioner kroner og årsresultatet på overskudd 6,4 millioner i 2022.
  • Westcon Løfteteknikk: Driftsinntekter på 306,9 millioner kroner og årsresultatet på overskudd 17,3 millioner i 2023.
  • Westcon Geo: Driftsinntekter på 438,8 millioner kroner og årsresultatet på underskudd 19,6 millioner.
 
Sørhaug vurderer fremtidsmulighetene innenfor maritim, olje- og energisektoren som gode, og man ser markedsmuligheter innen elektrifisering og grønne løsninger i flere av konsernets markedsområder.
-Vedlikeholds marked innenfor forsvarssegmentet ser også lovende ut. Det jobbes godt med å bygge opp aktivitet innen andre segmenter som kan styrke konsernets samlede aktivitetsnivå fremover. Vi ser blant annet et stort potensial i vårt nyutviklede lukket merdkonsept for oppdrett i sjø. I tillegg har et selskap i konsernet tatt et steg videre inn mot havvind ved å inngå i et nystiftet selskap sammen med Vindafjord kommune, Dommersnes AS, sier Jarle Sørhaug avslutningsvis. 


 
 
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund