Nyttig input!

01.02.2019
Fra møtet hos Caiano; Fra vensre Eivind Eidesvik, Hege Haukeladn Liadal, Inger Haavik, Tormod Karlsen, Terje Halleland, Tore Gautesen, Arne Chr. Mohn, Åse Simonsen, Reidar Westre, Egil Severeide og Kristian Eidesvik. Bernt Jæger og Bernt Eidesvik var også med.
Nå blir det faste møter med stortingsrepresentantene for gjensidig oppdatering.
Denne uka inviterte Næringsforeningen og Haugaland Vekst til det første av flere faste møter med våre lokale stortingsrepresentanter. Debuten skjedde i lokalene til Caiano, der Eidesvik-familien var vertskap og la fram utfordringer for sine forskjellige virksomheter.

-Dette var første av flere faste møter i løpet av 2019, der vi  besøker bedrifter og kommuner og får servert utfordringer som både vi og stortingsrepresentantene kan ta med seg videre, sier NH-direktør Egil Severeide. Sammen med kollega Tormod Karlsen i Haugaland Vekst vil han bruke disse møteplassene til å gi en oppdatering over viktige saker i regionen og diskutere hvordan de kan bli tatt videre i den politiske prosessen på Stortinget.

-Samtidig får vi en oversikt over de sakene våre representanter jobber med, sier Severeide.

På dette første møte la  havnedirektør Tore Gautesen og ordfører Arne Christian Mohn fram en fersk sak om utbedring av innseilingen til Haugesund, der det er nødvendig å sprenge bort en grunne for å gjøre farleden sikrere. Eivind og Kristian Eidesvik, samt Reidar Westre presenterte en del problemstillinger knyttet til de ulike selskapene i gruppen.

Med fullt frammøte utgjør "vår" stortingsgruppe per nå  seks personer; Sveinung Stensland, Åse Simonsen, Terje Halleland, Geir Toskedal, Liv Kari Eskeland og Magne Rommetveit.

-Det er ikke hver gang alle kan møte, men de informerer hverandre og vi følger opp sakene til de neste møtene, sier Egil Severeide

 

 

 

 
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund