Økning i industriproduksjonen

07.06.2010
Produksjonen i norsk industri gikk opp med 0,9 prosent fra februar til og med april 2010 sammenlignet med tremånedersperioden før, viser sesongjusterte tall fra SSB

Det var en vekst i norsk metallindustri og i produksjon av kjemiske råvarer i denne siste perioden. Produksjonen i metallindustrien ble trukket opp av en viss bedring i den internasjonale etterspørselen. Dette har sørget for at tradisjonell smelteverksindustri unntatt aluminium nå produserer for tilnærmet full kapasitet igjen. Trelast- og trevareindustrien har sammen med norsk næringsmiddelindustri også hatt en økning i produksjonen. Dette henger sammen med en viss vekst i den innenlandske etterspørselen

Les mer her:
http://www.ssb.no/pii/
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland