Økt nettoinnvandring til landet

15.12.2008
Nettoinnvandringen, det vil si innvandringsoverskuddet til Norge, har økt fra 13.000 i 2004 til 39.400 i 2007. Størstedelen av disse er arbeidsinnvandrere fra Polen, Tyskland, Sverige og Litauen.

SSB regner med fortsatt netto arbeidsinnvandring de tre neste årene, til tross for at arbeidsledigheten i Norge trolig kommer opp på over 100.000 ledige.
Overgangsordningen for nye EU-land utløper 1. mai 2009. Da trenger man ikke lenger søke om arbeidstillatelse før man kommer. For Romania og Bulgaria gjelder overgangsordningen til senest 2012.
De første 11 månedene i 2008 ble det gitt rundt 64.000 arbeidstillatelser til borgere fra de nye EU-landene.
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland