Ole Paus på HIV-seminar

23.10.2008
Kirkens Bymisjon arrangerer sammen med Helse Fonna og Høgskolen Stord Haugesund seminar om HIV på Verden Aids-dag 1. desember. Tema er ”Åpenhet”, og Ole Paus er blant bidragsyterne.

Seminaret er av allmenn interesse, men passer spesielt for helsepersonell, studenter, ansatte ved sykehus, kommune­helsetjeneste, NAV-kontor, helsestasjoner, lærere, men­nesker som gjennom sitt arbeid møter fremmedkulturelle. De som er personlig berørt av HIV/AIDS som pasient eller pårørende er i målgruppen.
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland